Artikel: Balans vinden tussen directe en indirecte kosten Flashcards Preview

module 4 > Artikel: Balans vinden tussen directe en indirecte kosten > Flashcards

Flashcards in Artikel: Balans vinden tussen directe en indirecte kosten Deck (4):
1

Wat is overhead?

Het zijn, kortom, alle kosten van respectievelijk voor de niet-kern activiteiten van de onderneming.

‘Overhead’is een term waarmee vaak wordt aangeduid de wolk van activiteiten (en dus kosten) die als het ware boven het primaire proces van de onderneming hangt.

Soms wordt overhead als synoniem gehanteerd voor kantoorkosten, maar het is meer dan dat: ook bijv. alle leidinggevende activiteiten in een onderneming of organisatie zijn in feite overheadactivisten.

2

Geef enkele voorbeelden van overheadkosten.

Kosten van:
- leidinggeven
- administratie
- ICT
- marketing/verkoop
- P&O
- facilitaire zaken
- accountant fiscalist kosten
- advocaat
- leasekosten
- energie- en communicatiekosten
- vergunningen
- verzekeringen
- rentekosten (vermogenskosten)
etc. etc.

3

Wat is er nodig om de alsmaar groeiende overheadkosten te kunnen intomen?

Om dergelijke kosten met succes te kunnen intomen is
het nodig dat er door de directie een ‘sense of urgency’ wordt gecommuniceerd.

Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat een trendbreuk onvermijdelijk is. En daardoor ontstaat een ‘nieuw’ draagvlak, namelijk een draagvlak voor een ingrijpend proces van reductie van de overhead- (en andere indirecte) kosten. Een dergelijk draagvlak is daarvoor hard nodig, want indien het goed gebeurt, verloopt dat proces noch ongemerkt, noch pijnloos.

4

Wat is een goede stap om overbodige kosten van overhead te voorkomen?

Deskundig management voorkomt overbodige kosten overhead.

Een voortdurende kritische blik op de kosten voor management dient als een natuurlijke tegenkracht tegen de sluipende groei van overheadkosten.

Of anders gezegd: het management moet ervoor waken dat de kosten voor ‘ongeleide’ groei van managementfuncties de winsten, die met veel inspanning zijn behaald, weer geheel en al wegvagen.