asadsf Flashcards Preview

Psykologi > asadsf > Flashcards

Flashcards in asadsf Deck (43):
1

2

Dimensjoner i personlighetsstrukturen

 • Sårbarhetsdimensjonen (nevrotisme)
 • Intensitetsdimensjonen (ekstroversjon)
 • Kontrolldimensjonen (samvittighetsfullhet)
 • Realitetssvakhetsdimensjonen

3

Den selvforsynte tilskuer

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

4

Den usikre følgesvenn

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

5

Den jordnære skeptiker

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

6

Den sjenerte grubler

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

7

Den ubesværte livsnyter

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

8

Det variable impulsmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

9

Det selvbevisste ordensmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

10

Det kompliserte følelsesmenneske

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

11

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

Den selvforsynte tilskuer

12

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

Den usikre følgesvenn

13

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

Den jordnære skeptiker

14

 • Intensitet: Lav
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

Den sjenerte grubler

15

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Lav

Den ubesværte livsnyter

16

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Lav
 • Sårbarhet: Høy

Det variable impulsmenneske

17

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Lav

Det selvbevisste ordensmenneske

18

 • Intensitet: Høy
 • Kontroll: Høy
 • Sårbarhet: Høy

Det kompliserte følelsesmenneske

19

Motsetninger i personligheten

 • Intense vs. flegmatiske
 • Kontrollerte vs. løse
 • Ubesværte vs. sårbare

20

Tilskuer

 • Ubesvært
 • Løs
 • Flegmatisk

21

Følgesvenn

 • Sårbar
 • Løs
 • Flegmatisk

22

Grubler

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

23

Impulsmenneske

 • Sårbar
 • Løs
 • Intens

24

Følelsesmenneske

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Intens

25

Ordensmenneske

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Intens

26

Livsnyter

 • Ubesvært
 • Løs
 • Intens

27

Skeptiker

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

28

 • Ubesvært
 • Løs
 • Flegmatisk

Tilskuer

29

 • Sårbar
 • Løs
 • Flegmatisk

Følgesvenn

30

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

Grubler

31

 • Sårbar
 • Løs
 • Intens

Impulsmenneske

32

 • Sårbar
 • Kontrollert
 • Intens

Følelsesmenneske

33

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Intens

Ordensmenneske

34

 • Ubesvært
 • Løs
 • Intens

Livsnyter

35

 • Ubesvært
 • Kontrollert
 • Flegmatisk

Skeptiker

36

Den selvforsynte tilskuerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Schizoid
 • Alvorligere: Schizotyp

37

Den usikre følgesvennens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Avhengig, unnvikende
 • Alvorligere: Schizotyp

38

Den jordnære skeptikerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Tvangspreget, narsissistisk
 • Alvorligere: Schizotyp, paranoid

39

Den sjenerte grublerens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Unnvikende, avhengig
 • Alvorligere: Schizotyp, paranoid

40

Den ubesværte livsnyterens personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Antisosial, narsisstisk
 • Alvorligere: Borderline

41

Det variable impulsmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Passiv-aggressiv, histrionisk
 • Alvorligere: Borderline

42

Det selvbevisste ordensmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Tvangspreget, narsissistisk
 • Alvorligere: Borderline, paranoid

43

Det kompliserte følelsesmenneskets personlighetsforstyrrelser

 • Mildere: Selvutslettende, histrionisk
 • Alvorligere: Borderline, paranoid