Assesment #2 (English - Irish) Flashcards Preview

Irish (1st Year) > Assesment #2 (English - Irish) > Flashcards

Flashcards in Assesment #2 (English - Irish) Deck (51):
1

Community School

Pobalscoil

2

Secondary School

Meánscoil

3

Irish School

Gaelscoil

4

Too Much Homework

An Iomarca Obair Bhaile

5

Extra Homework

Breis Obair Bhaile

6

Rule: 100 Students

Nothing (Céad Dalta)

7

Rule: 200 - 600 Students

+ H

8

Rule: 700 - 900 Students

+ Úru

9

400 Students

Ceithre Chéad Dalta

10

1,000 Students

Míle Dalta

11

Latin

Laidin

12

French

Fraincis

13

German

Gearmáinis

14

Spanish

Spáinnis

15

Metal Work

Miotalóireacht

16

Computers

Ríomhairí

17

Home Economics

Tíos

18

Woodwork

Adhmadóireacht

19

Technical Drawing

Líníocht Theicniúil

20

Business Studies

Staidéar Gnó

21

Classical Studies

Staidéar Clasaiceach

22

Drama

Drámaíocht

23

Exciting

Corraitheach

24

Difficult

Dreacair

25

Wonderful

Iontach

26

Hard

Dian

27

Boring

Leadránach

28

Interesting

Suimiúil

29

Kind

Cineálta

30

Easy

Éasca

31

Vowel: 1-6

Nothing

32

Vowel: 7-10

+ Úru

33

Consonants: 1-6

+ H

34

Consonants: 7-10

+ Úru

35

Vowel: +10

Nothing

36

Consonants: +10

+ H

37

Pens

Pinn

38

Pencil

Peann Luaidhe

39

Lunch Box

Bosca Lóin

40

Homework Journal / School Diary

Dialann Scoile

41

Purse

Sparán

42

Notebook

Leabhar Nótaí

43

Pencil Case

Cás Peann Luaidhe

44

Paragraph

Alt

45

Poem

Dán

46

Passage

Giota

47

Learn

Foghlaim

48

Verbs

Briathra

49

Answer

Freagair

50

Question

Ceisteanna

51

Answer The Question

Freagair Na Ceisteanna