Assesment #2 (Irish - English) Flashcards Preview

Irish (1st Year) > Assesment #2 (Irish - English) > Flashcards

Flashcards in Assesment #2 (Irish - English) Deck (43):
1

Pobalscoil

Community School

2

Meánscoil

Secondary School

3

Gaelscoil

Irish School

4

An Iomarca Bhaile

Too Much Homework

5

Breis Obair Bhaile

Extra Homework

6

Céad Dalta

100 Students

7

Ceitre Chéad Dalta

400 Students

8

Míle Dalta

1,000 Students

9

Laidin

Latin

10

Fraincis

French

11

Gearmáinis

German

12

Spáinnis

Spanish

13

Miotalóireacht

Metal Work

14

Ríomhairí

Computers

15

Tíos

Home Economics

16

Adhmadóireacht

Woodwork

17

Líníocht Theicniúil

Technical Drawing

18

Staidéar Gnó

Business Studies

19

Staidéar Clasaiceach

Classical Studies

20

Drámaíocht

Drama

21

Corraitheach

Exciting

22

Deacair

Difficult

23

Iontach

Wonderful

24

Dian

Hard

25

Leadránach

Boring

26

Suimiúil

Interesting

27

Cineálta

Kind

28

Éasca

Easy

29

Pinn

Pens

30

Peann Luaidhe

Pencil

31

Bosca Lóin

Lunch Box

32

Dialann Scoile

Homework Journal / School Diary

33

Sparán

Purse

34

Leabhar Nótaí

Notebook

35

Cás Peann Luaidhe

Pencil Case

36

Alt

Paragraph

37

Dán

Poem

38

Giota

Passage

39

Foghlaim

Learn

40

Briathra

Verbs

41

Freagair

Answer

42

Ceisteanna

Questions

43

Freagair Na Ceisteanna

Answer The Questions