Assessment #1 (English - Irish) Flashcards Preview

Irish (1st Year) > Assessment #1 (English - Irish) > Flashcards

Flashcards in Assessment #1 (English - Irish) Deck (72):
1

Black Hair

Gruaig Dhubh

2

Blonde Hair

Gruaig Fhionn

3

Grey Hair

Gruaig Liath

4

Auburn Hair

Gruaig Rua

5

Brown Hair

Gruaig Dhonn

6

Bald

Maol

7

Brown Eyes

Súile Donna

8

Blue Eyes

Súile Gorma

9

Black Eyes

Súíle Dubha

10

Green Eyes

Súile Glasa

11

Curly Hair

Gruaig Chatach

12

Beard

Féasóg

13

Long Hair

Gruaig Fhada

14

Straight Hair

Gruaig Dhíreach

15

Multi - Coloured Hair

Gruaig idailte

16

Short Hair

Gruaig Ghearr

17

Spiky Hair

Gruaig Spíceach

18

Freckles

Brincíní

19

Moustache

Crioméal

20

Fringe

Frainse

21

Glasses

Spéaclaí

22

I Like It

Taitníonn Sé Liom

23

Father / Dad

Athair / Daid

24

Mother / Mom

Máthair / Mam

25

Step - Brother

Leasdeartháir

26

Step - Sister

Leasdeirfiúr

27

Brothers

Deartháireacha

28

Sisters

Deirfiúracha

29

Uncle

Uncail

30

Cousin

Col Ceathrar

31

Parents

Tuismitheoir

32

Separated

Scartha

33

Divorced

Colscartha

34

20

Fiche

35

30

Tríocha

36

40

Daichead

37

50

Caoga

38

60

Seasca

39

70

Seachtó

40

80

Ochtó

41

90

Nócha

42

Happy

Sona

43

Lively

Beomhar

44

Chatty

Cainteach

45

Cranky

Cancrach

46

Musical

Ceolmhar

47

Independent

Neamhspleách

48

Lazy

Leisciúil

49

Patient

Foighneach

50

Impatient

Mifhoighneach

51

Friendly

Cairdiúíl

52

Pleasant

Taitneamhhach

53

Helpful

Cabhrach

54

Young

óg

55

Younger

Níos óige

56

Youngest

Is óige

57

Old

Sean

58

Older

Níos Sine

59

Oldest

Is Sine

60

Small

Beag

61

Smaller

Níos Lú

62

Smallest

Is Lú

63

Nice

Deas

64

Nicer

Níos Deise

65

Nicest

Is Deise

66

Tall

Ard

67

Taller

Níos Airde

68

Tallest

Is Airde

69

I get on well with.....

Réitím go maith le.....

70

Fame

Clú agus Cáil

71

They Separated

Scar Siad

72

Travelling

Ag Taisteal