Assessment #3 (English - Irish) Flashcards Preview

Irish (1st Year) > Assessment #3 (English - Irish) > Flashcards

Flashcards in Assessment #3 (English - Irish) Deck (74):
1

January

Eanáir

2

February

Feabhrá

3

March

Márta

4

April

Aibreán

5

May

Bealtaine

6

June

Meitheamh

7

July

Lúil

8

August

Lúnasa

9

September

Meán Fómhair

10

October

Deireadh Fómhair

11

November

Samhain

12

December

Nollaig

13

Autumn

An Fómhar

14

The months of Autumn

Míonna an Fhómhair

15

The middle of Autumn

Lár an Fhómhair

16

The end of Autumn

Deireadh an Fhómhair

17

The leaves are falling from the tree

Titeann na duilleoga de na crainn

18

The weather is hot and sunny at the beginning of Autumn

Bíonn an aimsir te agus grianmhar ag tús an Fhómhair

19

In Autumn the weather is cold and cloudy

San Fhómhar bíonn an aimsir fuar agus scamallach

20

The weather gets cold and wet at the end of Autumn

Éiríonn an aimsir fuar agus fliuch ag deireadh an Fhómhair

21

In Autumn the weather is windy and stormy

San Fhómhar bíonn an aimsir gaofar agus stoirmiúil

22

Warm

Te

23

Warmer

Níos Teo

24

Warmest

Is Teo

25

Cold

Fuar

26

Colder

Níos Fuaire

27

Coldest

Is Fuaire

28

Beautiful

Álainn

29

More Beautiful

Níos Áille

30

Most Beautiful

Is Áille

31

Good

Maith

32

Better

Níos Fearr

33

Best

Is Fearr

34

Bad

Olc

35

Worse

Níos Measa

36

Worst

Is Measa

37

Bright

Geall

38

Brighter

Níos Gile

39

Brightest

Is Gile

40

Apple And Thread

Úll Ar Théad

41

Pumpkin

Puimcín

42

Nuts

Cnónna

43

Fireworks

Pléascáin

44

Bon Fire

Tíne Chnámh

45

Ghost

Taibhse

46

Skeleton

Cnámharlach

47

Mask

Masc

48

Witch

Cailleach

49

The Winter

An Geimhreadh

50

The Months Of Winter

Míonna An Gheimhridh

51

The Middle Of Winter

Lár An Gheimridh

52

The End Of Winter

Deireadh An Gheimridh

53

Frost

Ceobhránach

54

Frozen

Sioc

55

......Falling

......Ag Titim

56

In The East

San Oirthear

57

In The South

Sa Deisceart

58

In The North

Sa Tuaisceart

59

In The West

San Iarthar

60

Heavy Rain Falls

Titeann Báisteach Throm

61

Slippery Roads

Na Bóithre Sleamhna

62

Very Dangerous

An-dainséarach

63

The Festival

An Fhéile

64

A Lot Of Presents

A Lán Bronntanais

65

Looking Forward To

Ag Tnúth Le

66

Brussels Sprouts

Bachlóga Bhruiséile

67

Roast Potatoes

Prátaí Rósta

68

Carrots

Cairéid

69

Turkey

Turcaí

70

Ham

Liamhás

71

Christmas Cake

Cáca Nollag

72

Christmas Pudding

Maróg Nollag

73

A Bottle Of Wine

Buidéal Fiona

74

Christmas Crackers

Pléascóga Nollag