Assessment #3 (Irish - English) Flashcards Preview

Irish (1st Year) > Assessment #3 (Irish - English) > Flashcards

Flashcards in Assessment #3 (Irish - English) Deck (65):
1

Eanáir

January

2

Feabhra

February

3

Márta

March

4

Aibreán

April

5

Bealtaine

May

6

Meitheamh

June

7

Iúil

July

8

Lúnasa

August

9

Meán Fómhair

September

10

Deireadh Fómhair

October

11

Samhain

November

12

Nollaig

December

13

An Fómhar

The Autumn

14

Mionna an fhómhair

The months of Autumn

15

Lár an fhómhair

The middle of Autumn

16

Deireadh an fómhair

The end of Autumn

17

Titeann na duilleoga de na crainn

The leaves are falling from the tee

18

Bionn an aimsir te agus grianmhar ag tús an Fhómhair

The weather is hot and sunny at the beginning of Autumn

19

San fhómhar bíonn an aimsir fuar agus scamallach

In the Autumn the weather is cold and cloudy

20

Éiríonn an aimsir fuar agus fliuch ag deireadh an Fhómhair

The weather gets cold and wet at the end of Autumn

21

San Fhómhar bíonn an aimsir gaofar agus stoirmiúil

In Autumn the weather is windy and stormy

22

Te

Warm

23

Níos Teo

Warmer

24

Is Teo

Warmest

25

Fuar

Cold

26

Níos Fuaire

Colder

27

Is Fuaire

Coldest

28

Álainn

Beautiful

29

Níos Áille

More Beautiful

30

Is Áille

Most Beautiful

31

Maith

Good

32

Níos Fearr

Better

33

Is Fearr

Best

34

Olc

Bad

35

Níos Measa

Worse

36

Is Measa

Worst

37

Geall

Bright

38

Níos Gile

Brighter

39

Is Gile

Brightest

40

..........go holc, ní ba mheasa.......................

.........awful, but it was worse..................

41

An Geimhreadh

The Winter

42

Míonna an Geimhridh

The months of Winter

43

Lár an Gheimridh

The middle of Winter

44

Deireadh an Gheimridh

The end of Winter

45

Sioc

Frozen

46

Ceobheránach

Frost

47

.......Ag Titim

..........Falling

48

San Oirthear

In The East

49

Sa Deisceart

In The South

50

Sa Tuaisceart

In The North

51

San Iarthar

In The West

52

An Fhéile

The Festival

53

A Lán...............

A Lot of....................

54

Fillim

I Return

55

Ár ngaolta

Our Relations

56

Ag Tnúth Le

Looking Forward To

57

Bachlóga Bhruiséile

Brussels Sprouts

58

Prátaí Rósta

Roast Potatoes

59

Cairéid

Carrots

60

Turcaí

Turkey

61

Liamhás

Ham

62

Cáca Nollag

Christmas Cake

63

Maróg Nollag

Christmas Pudding

64

Buidéal Fíona

A Bottle Of Wine

65

Pléascóga Nollag

Christmas Crackers