Basic Finnish - Survival Phrases Flashcards Preview

Finnish > Basic Finnish - Survival Phrases > Flashcards

Flashcards in Basic Finnish - Survival Phrases Deck (99):
1

thank you

kiitos

2

thank you very much

kiitos paljon

3

many thanks

paljon kiitoksia

4

you're welcome (normal)

ole hyvä

5

no problem

eipä kestä

6

you're welcome (formal)

olkaa hyvä

7

you're welcome (plural formal)

olkaa hyvät

8

This is good!

Tämä on hyvä!

9

This is not good.

Tämä ei ole hyvä.

10

Please (do something for me)

Ole hyvä

11

Please (that thing)

Kiitos

12

a lot

paljon

13

I like it a lot.

Pidän siitä paljon.

14

Thank you for your help.

Kiitos avustasi.

15

Good morning

Hyvää huomenta

16

Good day (afternoon)

Hyvää päivää

17

Good afternoon

Hyvää iltapäivää

18

Good evening

Hyvää iltaa

19

Good night

Hyvää yötä

20

How are you?

Mitä kuuluu?

21

Good night and thank you very much.

Hyvää yötä ja kiitos paljon.

22

coffee

kahvi

23

Hi

Moi (or Hei)

24

This one here, please.

Tämä tässä, kiitos.

25

Please close it.

Sulkisitko sen, ole hyvä.

26

This wine is good.

Tämä viini on hyvää.

27

I want this book, please.

Haluan tämän kirjan, kiitos.

28

I want that shirt, please.

Haluan tuon paidan, kiitos.

29

Open it, please.

Avaisitko sen, ole hyvä.

30

This, please.

Tämä, kiitos.

31

I want this (one), please.

Haluan tämän, kiitos.

32

That, please.

Tuo, kiitos.

33

Please hand it to me.

Antaisitko sen minulle, ole hyvä.

34

See you again

Nähdään taas

35

bye bye

hei hei/moi moi

36

See you soon

Nähdään pian

37

Goodbye (formal)

näkemiin

38

Bye bye, see you tomorrow!

Hei hei, nähdään huomenna!

39

It was nice to meet you.

Oli hauska tutustua.

40

Where is the bathroom?

Missä on vessa?

41

Where is the ladies' room?

Missä on naistenhuone?

42

Where is the men's room?

Missä on miestenhuone?

43

women

naiset

44

men

miehet

45

Where are you?

Missä olet?

46

Yes

Kyllä

47

it is quite good

se on aika hyvää

48

Is this the ladies' room?

Onko tämä naistenhuone?

49

Is there a toilet here?

Onko täällä vessaa?

50

The men's room is over there.

Miestenhuone on tuolla.

51

The ladies' room is over there.

Naistenhuone on tuolla.

52

Where is the closest toilet?

Missä on lähin vessa?

53

Excuse me

Anteeksi

54

Do you (pl.) speak English?

Puhutteko englantia?

55

Do you (sing.) speak English?

Puhutko englantia?

56

Yes, I speak English.

Kyllä minä puhun englantia.

57

No, I don't speak it.

Ei, en puhu.

58

you (pl.) speak

puhutte

59

you (sing.) speak

puhut

60

interrogative suffix

-ko

61

I speak

puhun

62

German (language)

saksaa

63

Do you (pl.) speak French?

Puhutteko ranskaa?

64

Ville can speak English.

Ville osaa puhua englantia.

65

He speaks English.

Hän puhuu englantia.

66

I speak German and English.

Puhun saksaa ja englantia.

67

I don't speak Finnish.

En puhu suomea.

68

I don't understand.

En ymmärrä.

69

I don't know.

En tiedä.

70

to know

tietää

71

to understand

ymmärtää

72

Did you understand?

Ymmärsitkö sinä?

73

I understand what you are saying.

Ymmärrän mitä olet sanomassa.

74

I have known that restaurant for a long time.

Olen tietänyt sen ravintolan pitkään.

75

I know who the Finnish president is.

Tiedän, kuka on Suomen presidentti.

76

I don't know his/her name.

En tiedä hänen nimeään.

77

I don't know him/her.

En tunne häntä.

78

I'm not talking to you any more.

En puhu sinulle enää.

79

Finnish is a Finno-Ugric language.

Suomi on suomalais-ugrilainen kieli.

80

Do you study Finnish?

Opiskeletko sinä suomea?

81

Do you understand?

Ymmärrätkö?

82

I understand.

Ymmärrän.

83

Could you(sing.) repeat?

Voisitko toistaa?

84

Could you(pl.) repeat?

Voisitteko toistaa?

85

Can you(sing.) repeat?

Voitko toistaa?

86

Can you(pl.) repeat?

Voitteko toistaa?

87

Could you say that again?

Voisitko sanoa uudestaan?

88

Could you repeat more slowly, please?

Voisitko toistaa hitaammin, kiitos?

89

More slowly, please!

Hitaammin, kiitos!

90

to say/tell

sanoa

91

Could you (sing.) tell me where the hotel is?

Voisitko sanoa missä on hotelli?

92

again

uudestaan/uudelleen/taas

93

once again

taas uudelleen

94

Please (could you) get me a beer.

Voisitko antaa minulle oluen.

95

I'll say it again.

Sanon sen uudestaan.

96

Drive more slowly, please!

Aja hitaammin, kiitos!

97

What is s/he saying?

Mitä hän sanoo?

98

Bless you

Terveydeksi (ey pronounced "eau")

99

Don't say anything.

Älä sano mitään.