Basic - Words & Phrases x 025 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 025 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 025 - General Deck (25):
0

hindi ako nagsasalita ng tagalog

I don't speak Tagalog

1

ako ay amerikano

i am american

2

nagsasalita ka ng wikang ingles

do you speak english

3

hindi ko naiintindihan

I don't understand

4

ipagpaumanhin mo

excuse me

5

pakiulit

please repeat

6

saan ka nanggaling

Where are you from?

7

ako ay taga estados unidos

im from the united states

8

nagsasalita ng kaunting tagalog

i speak a little tagalog

9

oo

yes

10

hindi

no

11

ginang

mrs

12

binibini

miss

13

ginoo

mister

14

pasensya na

im sorry

15

hindi kailangan

its not necessary

16

siyempre

of course

17

ngayong araw

today

18

bukas

tomorrow

19

kahapon

yesterday

20

bakit

why

21

ganyan din dito

same here

22

marahil

maybe

23

paano mo sasabihin sa tagalog

How do you say in Tagalog?

24

pakibagalan lang

Slower please

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):