Basic - Words & Phrases x 094 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 094 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 094 - General Deck (94)
Loading flashcards...
0

fine

mabuti

1

how are you?

kumusta ka? Kumusta po kayo?

2

not bad

hindi masama

3

pretty good

medyo mabuti

4

not so good

hindi masyadong mabuti

5

the same as usual

gaya pa rin ng dati(literally;same as before)

6

Good morning/ day/ noon/ afternoon/ evening

Magandang umaga/ araw/ tanghali/ hapon/ gabi

7

It's a pleasure to meet you

ikinagagalak ko kayong makilala

8

same here

ganoon din ako

9

have a great day

sana maging mabuti ang araw mo

10

you too

ikaw din/kayo din

11

until later

hanggang mamaya

12

see you later

magkita tayo mamaya

13

what's up

ano'ng atin/anong balita

14

not much

wala masyado

15

I'm pretty busy

medyo abala ako

16

goodbye

paalam

17

take care

mag-ingat ka/ mag-ingat po kayo

18

congratulations

maligayong bati

19

welcome

MABUHAY! *must say in a happy almost obnoxious way (Filipino greeting to foreign visitors)

20

wlecome

maligayang pagdating

21

thank you

slamat

22

thank you very much

maraming slamat

23

you're welcome

walang anuman

24

please repeat

pakiulit po

25

plases say it one more time

pakisabi po ulit ng isa pang beses

26

what was that again

ano po ulit iyon

27

wait a second

sandali lamang

28

i can't understand

hindi ko po maintindihan

29

I can't hear you

hindi ko po marinig