Basic - Words & Phrases x 133 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 133 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 133 - General Deck (133):
0

Ako si

I am

1

Ako

I

2

Ikaw

You (used at beginning of sentence)

3

Ikaw si

You are

4

Ka

You (used elsewhere in sentence)

5

Siya

He/she

6

Siya si Juan

He is Juan

7

Pangalan

Name

8

Mallory ang pangalan ko.

My name is Mallory

9

Ano?

What?

10

Sino?

Who?

11

Babae

Woman

12

Lalaki

Man

13

Oo

Yes

14

Hindi

No

15

Ba

Yes and no questions

16

Ko

My (singular, first person)

17

Mo

Your (singular, second person)

18

Niya

His/her (singular, third person)

19

Nag-aaral

Studying

20

Nagtatrabaho

Working

21

Estudyante

Student

22

Guro/titser

Teacher

23

Doktor

Doctor

24

Pulis

Police officer

25

Kawani

Employee

26

Abugado

Lawyer

27

Manggagawa

Worker

28

Magsasaka

Farmer

29

Nars

Nurse

30

Manunulat

Writer

31

Pintor

Painter

32

Mang-aawit

Singer

33

Mananayaw

Dancer

34

Negosyante

Businessperson

35

Nanood

Watched

36

Pumunta

Went

37

Anong ginawa mo kahapon?

What did you do yesterday?

38

Ipis

Cockroach

39

Kasal

Wedding

40

Eskwelahan

School

41

Binyag

Baptisim

42

Dagat

Beach

43

Saan ka pupunta?

Where are you going?

44

Saan ka galing?

Where are you coming from?

45

Bahala na

Come what may...

46

Wala na

No more

47

Pagod

Tired

48

Ilog

River

49

Ilong

Nose

50

Nasaan si Third?

Where is Third?

51

Hindi ko alam?

I don't know

52

Mahal

Expensive

53

Bukas na ba ang tindahan?

Is the store open?

54

Magkano?

How much?

55

Sukli ko po?

My change?

56

Palda

Skirt

57

Diyan lang

Just there

58

Palengke

Market

59

Bahay

House

60

Sige

Okay

61

Ingat

Take care

62

Ako po ang bunso.

I am the youngest.

63

Malayo ba?

Is it far?

64

Malapit ba?

Is it near?

65

Asawa

Spouse

66

Hangin

Wind

67

Bituin

Star

68

Lola

Grandmother

69

Lolo

Grandfather

70

Sundo

To pick up from place

71

Paki-sundo ako sa NPC?

Can you pick me up at NPC please?

72

Karendirya

Small resteraunt

73

O

Or

74

At

And

75

Pero

But

76

Kasi

Because (sentence)

77

Tapos

Then/and then

78

Pagkatapos

After that

79

Kaya

That's why/so

80

Bago

Before

81

Tungkol

About

82

Para

So that/ in order

83

Habang

While/ during

84

Mula

From/ since

85

Hanggang

Until

86

Ano sa palagay mo?

What do you think?

87

Sa palagay ko...

I think...

88

Basta!

Because!

89

Marunong ka bang magTagalog?

Do you speak Tagalog?

90

Konti lang

Just a little

91

Bumasa

To read/ past

92

Bumabasa

Reading

93

Babasa

Will read

94

Bumili

To buy/ bought

95

Bumibili

Buying

96

Bibili

Will buy

97

Kumain

To eat/ eaten

98

Kumakain

Eating

99

Kakain

Will eat

100

Kumaliwa

To turn left/ turned left

101

Kumakaliwa

Turning left

102

Kakaliwa

Will turn left

103

Hipon

Shrimp

104

Bawang

Garlic

105

Sibuyas

Onion

106

Lúya

Ginger

107

Sili

Chile

108

Kamatis

Tomato

109

Paminta

Black pepper

110

Asin

Salt

111

Gata

Coconut milk

112

Mantika

Oil

113

Lúnes

Monday

114

Mártes

Tuesday

115

Miyerkules

Wednesday

116

Huwébes

Thursday

117

Biyérnes

Friday

118

Sábado

Saturday

119

Linggo

Sunday

120

Saklolo

Help

121

Totoo

True

122

Hindi totoo

Not true

123

Sinungaling

Liar

124

Tsismis

Gossip

125

Ewan ko

IDK

126

Matabáng

Bland

127

Maanghang

Spicy

128

Matamis

Sweet

129

Maásim

Sour

130

Mapaít

Bitter

131

Maálat

Salty

132

Tutubi

Dragon fly

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):