Be 7 Flashcards Preview

2nd Quarter Japanese > Be 7 > Flashcards

Flashcards in Be 7 Deck (5):
1

Please. As far as Tokyo station.

Sumimasen. Tokyo Eki made onegaishimasu

2

Are you on the Shinkansen?

Shinkansen desu ka?

3

Yes. Please let me off at a place close to the platform.

Hai. Noriba ni chikai tokoro de oroshite kudasai.

4

Is about here all right?

Kono hen de yoroshii desu ka?

5

Yes. Thanks. Don't worry about the change.

Ee, doumo. Otsuri wa kekkou desu Kara.