Begrepp 14 Flashcards Preview

ekonomi > Begrepp 14 > Flashcards

Flashcards in Begrepp 14 Deck (14):
1

Marknadsundersökning

Ett hjälpmedel som används till exempel innan en verksamhet startas.

2

Skrivbordsundersökning

När man gör undersökningen från skrivbordet. Söker information på internet.

3

Fältundersökning

När företaget gör sin egen undersökning. Genom tex intervjuer och enkäter.

4

Intervjuundersökning

Undersökning genom personliga intervjuer eller telefonintervjuer.

5

Enkätundersökning

Undersökningar genom enkäter. Kan ske genom Email.

6

Observationsundersökning

Kan vara att man observerar hur en kund beter sig i en butik.

7

Öppna frågor

Kan besvaras med varierande innehåll.

8

Slutna frågor

Besvaras med svar som Ja och Nej.

9

Produktlivscykeln

En modell som används för att analysera produktsortimentet.

10

Introduktionsstadiet

När produkten är ny och okänd

11

Tillväxtstadiet

Är när allt fler kunder börjar känna till produkten.

12

Magnadsstadiet

Är när produkten är välkänd och är inne i sin lönsammaste period.

13

Nedgångsstadiet

Försäljningen minskar och kunderna börjar söka sig till andra modeller.

14

Avvecklingsstadiet

Är när företaget lägger ned produktionen.