Benigne tumorer og tumorlignende lessjoner hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Benigne tumorer og tumorlignende lessjoner hos barn > Flashcards

Flashcards in Benigne tumorer og tumorlignende lessjoner hos barn Deck (6):
1

Hvilke benigne tumorer må vi tenke på?

-Ektopisk vev
-Hamartom
-Cyster: angiomer, matoser
(Teratom moden form)

2

Hva er heterotopi, ektopisk vev?

Kalles også Choristomas
-Normale celler og vev på abnormal lokalisasjon
--> Eks, pankreas vev i tarm eller magesekk, levervev i galleblæren, brystvev i aksillen.

3

Hva er hamartom?

-Fokal overvekst av modne celler og vev som uttrykkes i det organet tumoer er i.
Eks: brusk og epitel celler i lunge, medfødt kjempe nevi i huden.
-Kan være vanskelig å skille mellom hamartom og bening neoplasi.

4

Hva er hemangiom?

-Vanligste neoplasi hos barn. Oftest lokalisert til hud, særlig på hodet og ansikt.
-Kan være presentasjon av den arvelige sykdomen Hippel-Lindau sykdom.

5

Hva er Lymphangiom?-

-Kan oppstå i hud eller i dypere regioner av nakke, retroperitonealt vev eller mediastium.
-Kan ekspandere betraktelig.

Viktige diff diag:
-Lymphangietasier; dilatasjon av lymfåeårer.

6

Hva er teratomer?

-Kan være solide eller cystiske
-Det er en disorganisert gruppe av differensiert vevskomponenter fra ekto-, endo- og mesoderm.
-Modne komponenter=benigne.
-Umodne komponenter=potensielt maligne.
-J/G= 4/1