Beteendeanalys och ledarbeteenden Flashcards Preview

Ledarskap och kommunikation > Beteendeanalys och ledarbeteenden > Flashcards

Flashcards in Beteendeanalys och ledarbeteenden Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad är ett beteende ur ett OBM (organizational behavior management)-perspektiv?

Allt personen gör och säger, det som personen uppvisar.

2

Vad är en beteendeanalys?

Handlar om att försöka förstå beteenden genom att identifiera och analysera aktivatorn, beteendet samt konsekvenser.

3

Vad ska en beskrivning av beteenden handla om?

1. Observerbara beteenden
2. Tillförlitliga observationer
3. Specifika beskrivningar
4. Aktiva handlingar
5. Mätbara beteenden

4

Vilka fyra komponenter inrymmer ett beteendeanalytiskt ledarskap?

1. Riktning
2. Kompetens
3. Möjlighet
4. Motivation

5

Förklara komponenten riktning i ett beteendeanalytiskt ledarskap.

1. Ledarens roll är att samordna medarbetarnas insatser i en gemensam riktning
2. Det är konsekvenserna som målet tydliggör som påverkar beteendet och därmed prestationen
3. Syftet med målformuleringen är att öka antalet tillfällen för förstärkning
4. När målen parats tillräckligt ofta med förstärkarna så kan målen fungera som förstärkare till beteendet
5. Man bör sätta upp flera etappmål så att det finns fler tillfällen att förstärka uppnådda resultat!