Binjurebarksvikt Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Binjurebarksvikt > Flashcards

Flashcards in Binjurebarksvikt Deck (14)
Loading flashcards...
1

vilka typer finns det?

1. primär, mb Addison - brist på aldosteron och kortisol

2. sekundär, ACTH brist, brist på enbart kortisol

2

orsaker bakom primär binjurebarksvikt/Mb Addison?

1. autoimmun adrenalit

2. congenital adrenal hyperplasia (CAH)

3. adrenoleukodystrofi

4. TBC - tuberkulos

5. metastaser, ffa från lungorna

6. AIDS

3

orsaker bakom sekundär binjurebarksvikt?

1. processer i hypofys/hypotalamus

Det kan vara olika orsaker som akuta blödningar eller infarkter, tumörer, inflammatoriska autoimmuna processer, kirurgi eller strålbehandling

2. iatrogen pga överbehandling med glukokortikoider

4

hur lång tid tar det att återställa HPA axeln efter adm med glukokortikoider?

ca 10-12 mån, beror både på dos och administrering såklart

5

symtom vid binjurebarksvikt?

trötthet/svaghet
avmagring
illamående
buksmärtor
förstoppning/diarre
salthunger
muskelvärk
hypotoni
hypoglykemi
takykardi
synkope
chock

hyperpigmentering i gamla ärr eller icke-solbelysta områden (pga ökad aktivering av POMC och även då MSH för att försöka kompensera)

urtunnad sekundär behåring pga brist på androgener

kan även finnas diabetes, thyroideasjukdom, vitiligo --> tänk autoimmunt polyglandilärt syndrom

6

Hur handlägger man misstänkt akut binjurebarksvikt?

1. sätt venflon --> infart för vätska och salter

2. ta Na, K, krea, glukos med akutsvar

3. ta ACTH, kortisol, aldosteron, renin för senare analys

7

skillnader i labvärden vid sekundär vs primär binjurebarksvikt?

1. primär:
- lågt Na och högt K
- B-glukos kan vara lågt
- lågt blodtryck
- nedsatt hudturgor = uttorkad
- hyperpigmentering


2. sekundär
- kan visa lågt natrium, men inte alltid
- hyperkalemi syns ej då RAAS är intakt
(aldosteron finns kvar)

8

hur diagnosticerar man binjurebarksvikt?

1. mäter serum-kortisol mellan 8-9 på morgonen (mäter när det är som högst)

över 400 = ej brist

under 100 = troligen brist

ACTH högt? = ja då har man troligen brist pga utebliven neg feedback

2. immunologi: mät antikroppar mot 21-hydroxylas

3. synachten-test (ACTH-stimuleringstest)

lågt kortisol och högt ACTH? = svikt

9

beskriv synachten test

Synacthen är en syntetiskt framställd polypeptidanalog till ACTH

det är ett test man kan göra för att bestämma binjurebarkens funktion

1. S-kortisol precis före och 30 min efter man adm synachten

2. mät kortisolet och ACTH --> ACTH bör har minskat (pga neg feedback) och kortisol bör ha ökat (pga positiv feedback)
annars = svikt

kortisol ska vara över 500 nmol/liter

10

hur ser kortisolvärden ut vid akut sjukdom?

vid akut sjukdom ska kortisolet normalt öka drastiskt pga stress-system som aktiveras i kroppen (sympatikus)

osannolikt med svikt om det ligger över 900, men om den ligger under 400 trots stress, bör man reagera

11

hur hanteras patient med akut binjurebarksvikt?

solu-cortef (kortisol) iv/im

ringeracetat pga uttorkning

chock? kalla narkos för övervak på IVA

övervaka puls, BT och elektrolyter

12

kortisolbrist kort?

ett informationskort alla med binjurebarksvikt ska bära --> viktigt vid trauma osv eller stor stress på kroppen att man vet om det

13

behandling binjurebarksvikt?

kortisonsubstitution--> försök efterlikna normal dygnsrytm

1. hydrokortison per oralt
2. ev mineralkortikoid om primär svikt - florinef

14

dygnsrytm kortisol?

högst tidig morgon, samt två peakar eftermiddag

lägst natt