Biologia Kertaus Flashcards Preview

Biologia > Biologia Kertaus > Flashcards

Flashcards in Biologia Kertaus Deck (10):
1

Mikä on sytokineesi?

Sytokineesi on soluliman ja soluelinten jakautuminen kahden tytärsolun välille. Sytokineesi tapahtuu mitoosin jälkeen, kun kaksi tumaa on muodostunut. Kaikissa soluissa, kuten monitumaisissa lihassoluissa, meioosin jälkeen ei aina tapahdu soluliman jakautumista.

2

Miksi solujen jakautuminen on välttämätöntä?

Solujen jakautuminen on välttämätöntä eliöiden kasvulle ja kehitykselle. Perintöaines siirtyy solusukupolvesta toiseen muuttumattomana, koska kromosomit kahdentuvat ennen solun jakautumista.

3

Millaista on lyhyesti suvullinen ja suvuton lisääntyminen?

Suvullisessa sukusolut yhtyvät (ihmisellä naisen munasolu ja miehen siittiösolu). Suvullisessa lisääntymisessä perinnöllinen informaatio järjestyy uudella tavalla, ja siten syntyy ainutkertaisia yksilöitä. Suvuttomassa lisääntymisessä syntyy klooneja ja yksilö on geneettinen kopio emoeliöstä.

4

Sentriolien toinen nimitys? Mihin liittyvät?

Sentriolit eli keskusjyväset. Muodostavat mitoosissa ja meioosissa sukkularihmojen kanssa tumasukkulan Profaasissa eli esivaiheessa.

5

Mitä ovat kromosomistomutaatiot?

Mutaatioita, joissa kromosomien lukumäärä on muuttunut. Johtuvat siitä että meioosin vähennysjaon jälkivaiheessa (anafaasi 1) sukkularihmat eivät kykene irrottamaan vastinkromosomiparia erilleen toisistaan vaan toiseen soluun tulee esim yksi kromosomi liikaa ja toiseen yksi liian vähän.
Kromosomimutaatioita ovat myös kromosomistojen määrän muuttuminen. Kromosomistojen lukumäärän kaavaessa puhutaan polyploidiasta. Allopolyploidia ja autopolyploidia..

6

Mitä on intermediaarinen periytyminen?

Intermediaarinen eli välimuotoinen periytyminen. Siinä kummankin vanhemmalta saadun alleelin vaikutus ilmenee jälkeläisissä.

7

Mikä on diktyosomi?

Kasvisolujen soluelin, joka vastaa eläinsolun Golgin laitetta. Tehtävänä siis proteiinien muokkaamisesta lopulliseen muotoonsa ja pakkamisesta kuljetettavaksi oikeaan paikkaan.

8

Soluseinän materiaali?

Bakteereilla mureiinia.
Sienisoluilla kitiiniä.
Kasvisoluilla selluloosaa.

9

Onko virus eliö?

Ei ole, eikä ole solu!!!

10

Kerro tumasta. Mitä tumajyvänen tekee?

Tumaa sijaitsee tumallisessa solussa solulimassa. Sitä ympäröi tumakotelo, joka on kaksinkertainen fosfolipidikalvo, kuten solukalvo. Tumakotelossa on aukkoja, tumahuoksia, joiden läpi aineet pääsevät kulkemaan huokosen proteiinien säätelmänä soluliman ja tuman välillä. Tumassa sijaitsevat DNAsta ja proteiineista muodostuvat kromosomit, joissa geenit sijaitsevat. Solujen toiminta perustuu geenien sisältämään informaatioon. Tumajyvänen tuottaa ribosomeja.