Block 1 - Homeostas & Introduktion Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 1 - Homeostas & Introduktion > Flashcards

Flashcards in Block 1 - Homeostas & Introduktion Deck (5):
1

På vilka 4 olika sätt kan metabolismen regleras?

Hormonellt - snabbt via insuli /glukagon, eller långsamt via T3 och T4

DNA-nivå

Allostert

Samspel med andra organ

2

Vad stimulerar glykolysen, och vad hämmar den? (Tre saker styck)

Stim: frc-1,6-bp, frc-2,6-bp (bfe), amp
Inhib: atp, citrat, Alanin

De tre kinasen påverkas

3

Vilka energirika molekyler bildas i CAC?

1 GTP
3 NADH
1 FADH2

4

Hur leder CAC och andningskedjan till energi?

CAC > NADH och FADH2 > lämnar av elektroner i AK > elektronhopp ger protongradient (högre i intermembranutrymmet) > protoner går tillbaka via ATP-syntas

5

Vad innebär biologisk tillgänglighet?

Hur mycket av lkm som finns kvar efter första passage