Blod og ertrocytter Flashcards Preview

Blodet > Blod og ertrocytter > Flashcards

Flashcards in Blod og ertrocytter Deck (37):
1

Hva er Hematopoese

Dannelsen av erytrocyttene

2

Anaerob metabolisme betyr å

leve/vokse uten oksygen

3

Hva er Proerytoblaser

- Stamcelle som produserer eytrocytter, levkocytter og trombocytter
- Finnes ikke i blod (proerytoblaser)

4

Gi en kort forklarelse av Umodne erytrocytter

- Kjerneløs
- Innholder noen ribosomer og RNA
- Kornet utseende
- Kalles retikulocytter
- Finnes i blod
-Produserer hemoglobulin i 1 - 2 dager før de blir ferdige erytrocytter

5

Retikulocytter er

- Umodne erytrocytter

6

Stamcelle gir opphav til og inneholder ikke?

Proerytoblaser
- Innholder ikke hemoglobin
- Gir opphav til erytrocytter, levkocytter og trombocytter ved celledeling

7

Kan unge erytrocytter gå gjennom kapillærene?

Ja! De er så fleksible som gjør at de kan presses gjennom kapillærene

8

Dannelsen av erytrocytter skjer hvor og hvordan i forskjellige faser i livet?

Kalles hematopoese
- Levetid på 120 dager
- Skjer ved celledeling av proerytoblaser (stamceller)
- Produserer i milten og leveren hos foster
- Produseres i beinmargen i tidlig alder
- Produserer i brystkasse, bekkenbeinet og ribbeina i voksen alder

9

Fakta om modne erytrocytter?

- Mangler cellekjerne, mitokondorier og andre celleorganeller
- Anaerob metabolisme
- Går ikke gjennom kapillærene
- Kan ikke dele seg (har ikke RNA og DNA)

10

Mengde, størrelse, egenskapene og fasong til Erytrocyttene (røde blodceller) er?

- 25 000 milliarder
- Bilhjulfasong
- 0,008mm (8um)
- Halvparten (liker under) av blodvolumet
- Transporterer O2 ved hjelp av hemoglobin

11

Størkne betyr at noe...

Koagulerer

12

Plasmaproteiner blir dannet og kan ikke

- Fleste dannet i leveren unntatt antistoffer og proteinhormoner
- Kan ikke passere kapillærveggene

13

Blodplasma sitt volum består av

- 92% vann
- organiske og uorgansiske substanser
- Proteinkonsentrasjon på 7%

14

Blodplater

Trombocytter

15

Hvite blodceller

Levkocytter

16

Røde blodceller

Erytrocytter

17

Blod er hva i kroppen?

- 7-8% av kroppsvekt
- Plasma (væske) 50%
- Blod er et vev
- Erytocytter, levkocytter og trombocytter

18

Blodet transporterer?

- Glukose
- Varme
- Aminosyrer
- Fettstoffer
- Avfallstoffer som Urea
- Hormoner
- O2 og CO2

19

Globulindelen i et hemoglobin er?

Globulære polypeptidkjede

20

En underenhet i hemoglobin består av?

- en globulære polypeptidkjede
- en Hemgruppe m jernatom i midten ( et jern-atom binder en O2)
- O2

21

Hemoglobin består av?

- Fire underenheter

22

Hemoglobin er og har egenskapene?
Relasjonen til erytrocyttene er?

- 150g per liter blod
- 95% av erytrocyttenes proteiner
- et protein
- Frakter O2
- Hver erytrocytt innholder 300 millioner hemoglobinmolekyler

23

For normal erytrocyttproduksjon bør kosten bestå av+

- Jern
- Vitamin B2
- Vitamin B6
- Vitamin B12
- Kobber
- Proteiner
- Folinsyre

24

Totale kroppens Jernmengde bundet til hemoglobin er?

70%

25

Hvordan resirkuleres jern i kroppen?

Når erytrocytter ødelegges, transporteres det med proteinet, transferrin, til leveren eller til beinmargen. Beinmargen synteserer ny hemoglobin, mens leveren er et jernlager.

26

Hva transporterer jern?

- Hemoglobin sirkulerer med jern over hele kroppen
- Transferrin er med i resirkulerasjonsprossesen og bærer jern enten til leveren eller til beinmargen

27

Hva er viktig jernkilder?

- Kjøtt
- lever
- bønner
- eggeplomme
- nøtter
- grønnsaker

28

Hvorfor er folinsyre og vitamin B12 så viktig for kroppen?

De er viktig for syntese av DNA og dermed viktig for dattercellene i celledeling. For lite av folinsyre og vitamin B12, vil dermed gå ut over celledelinga forskjellige steder i kroppen.

29

Gi en kort forklarelse av Folinsyre

- Blir dannet av bladene på planter og av bakterier
- Får folinsyre gjennom grønnsaker og lever- og nyrekjøttprodukter
- Mangel skyldes for lite absopsjon fra tarmen eller mangfull tilførsel gjennom kosten.

30

Gi en kort forklarelse av vitamin B12

- Dannes av bakterier
- Får vitamin B12 gjennom dyreprodukter
- Kan ta år før symptomer oppstår av for lite B12 i kosten
- Vanligste årsak av mangel er at det ikke produseres tilstrekkelig mengder av intrinsisk faktor i magesekken.
- Mangel gir Anemi

31

Forklar relasjonen mellom intrinsisk faktor og vitamin B12.

Intrinsisk faktor blir produsert i magesekken og er viktig for absopsjonen av vitamin B12 i tarmen.

32

Hva er Anemi og hvilke tre grupper deler vi det opp i?

Anemi er at blodet har redusert evne til å transportere O2.
Vi deler det opp i tre grupper:
- pga redusert produksjon av erytrocytter
- Pga ødeleggelse av erytrocytter (hemolyse)
- pga store blødninger

33

Hva og hvordan reguleres erytrocyttprodusksjonen?

- Produksjonen reguleres av hormonet, Erytropoietin, som dannes i nyrene
- Målet for reguleringen er oppnå samsvar mellom blodets O2 kapasitet og kroppens behov for O2.

34

Hva er og gjør erytropoietin?

- Regulerer erytrocyttproduksjonen
- Et hormon
- Avtar O2 tilførsel til nyrene, øker erytropoietin og dermed celledelingen og produksjon av erytrocytter.

35

Hvorfor er høydetrening effektivt?

Det øker mengden av erytropoietin og dermed produksjonen av erytrocytter.
Det er mindre O2 som når leveren, pga mindre O2 tilførsel i luften.

36

Gi en kort forklarelse av ødeleggelsen av gamle erytrocytter

- levetid er ca 120 dager
- Cellemembranen brister, og da spesielt i milten
- Brytes ned av makrofager i leveren, milten og beinmargen

37

Hva er bilirubin?

- Bilirubin er hemgruppen som blir spaltet av jern og globindelen etter at makrofager i leveren, milten og beinmargen har brutt ned erytrocyttene.
- Levercellene tar det opp og skiller det ut med gallen
- Gir den karakteristiske brune fargen til avføring samt litt av urinens gule farge.