Blue book AGS Flashcards Preview

Japanese > Blue book AGS > Flashcards

Flashcards in Blue book AGS Deck (33):
1

Name the 4 seasons

はる
なつ
あき
ふゆ

2

Warm

Atatakai

3

famous

yuumei

4

To Stop

Yamimasu

5

Sell

Urimasu

6

Moon

Tsuki

7

To blow

Fukimasu

8

Wind

Kaze

9

Festival

Matsuri,

10

To bring

!EXCEPTION!

Mottekuru
Mottekimasu
Mottekite

11

To become cloudy

Kumorimasu

12

To fall/rain

Furimasu

13

Fine weather

Hare

14

Strong

Tsuyoi

15

To make

Tsukurimasu

16

To enjoy

tanoshimimasu

17

Rainiy season

tsuyu

18

Humid

Mushiatsui

19

To bloom

Sakimasu

20

Season

Kisetsu

21

To enter

Hairimasu

22

To wear

Kimasu ALSO to come

23

beautiful

Utsukushii

24

To think

Omoimasu

25

To rest

Yasumimasu

26

To take with

Motteikimasu

27

Deshoo

Probably

28

Holiday

Yasumi

29

Soon

moo sugu

30

Already

Moo

31

The end

Owari

32

Exam

Shiken

33

Lots

Takusan