Brefrontvariasjonar Flashcards Preview

Kvartærgeologi > Brefrontvariasjonar > Flashcards

Flashcards in Brefrontvariasjonar Deck (4)
Loading flashcards...
1

Kva er det som skuldast brefronten sine variasjonar ?

Det er på grunn av samansatte korte og langvarige klimafluktasjonar.

2

Korleis reagerar ein bre på korte og langvarige klimafluktasjonar?

Lange dalbreutløparar, større platåbrear eller botnbrear reagerar på dei meir langvarige klimavariasjonane, medan dei korte og bratte utløparane, samt mindre botnbrear reagerar på dei meir høgfrekvente klimaendringane.

3

Kvifor er det ein forsenka reaksjonstid i brefronten i forhold til endringar i klima?

Fordi det tek tid å transportere eit eventuellt underskot eller overskot nedover i breen.

4

Kor mykje har nigardsbreen trekt seg tilbake sidan 1748?

Ca 4km.