briathra Flashcards Preview

Spanish > briathra > Flashcards

Flashcards in briathra Deck (12):
0

Déan

rinne, déanaim/déanann, déanfaidh, ag déanoidh

1

téigh

chuaigh, téim/téann, rachaidh, ag dul

2

feic

chonaic, feicim/feiceann, feicfidh, ag feicint

3

féach

d'fhéach, féachaim/féachann, féachfaidh, ag féachaint.

4

bhí/bíonn, beidh

5

ceannaigh

cheannaigh, ceannaím/ceannaíonn, ceannóidh, ag ceannach

6

imir

d'imir, imrím/imríonn, imróidh, ag imirt

7

ag

agam
agat
aige
aici
againn
agaibh
acu

8

le

liom
leat
leis
le
linn
libh
leo

9

do

dom
duit
do

dúinn
daoibh
dóibh

10

ar

orm
ort
air
uirthi
orainn
oraibh
orthu

11

as

asam
asat
as
asti
asainn
asaim
astí