cancer i tyroidea Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > cancer i tyroidea > Flashcards

Flashcards in cancer i tyroidea Deck (11)
Loading flashcards...
1

vilka typer av neoplasier finns i tyroidea?

allt från avgränsade benigna adenom till aggressiva anaplastiska carcinom

adenom vanligast, carcinom väldigt ovanligt

2

adenom

benigna neoplasier från follikelepitelet

oftast solitära

kan vara funktionella --> kallas då toxiska (bildar tyrodieahormon oberoende av TSH)

3

patogenes adenom

TSH-rec signaleringen viktig --> oftast gener som kodar för denna inblandade


annars RAS vanligt

4

kliniska kännetecken adenom

icke-funktionella = kalla på radiojodupptag

funktionella = varma på radiojodupptag

5

diagnos adenom

krävs biopsi för att se kapselns integritet

6

behandling adenom

kirurgisk borttagning --> bra prognos, metastaserar ej

7

carcinom?

väldigt ovanligt

papillära
follikulära
anaplastiska--> agressiva, invasiva
medullära --> C-celler

8

papillära carcinom?

vanligast

MAP-kinas

associerat med tidigare strålning

solitära/multifokala --> infiltration eller avgränsade

smärtfria ickefunktionella massor i halsen --> metastas till lymfnoder i servil

9

follikulära carcinom?

vanligare hos kvinnor och i områden med jodbrist

PI-3K/AKT/mTOR

Hürthle celler --> eosina

solitära kalla noduler oftast (kan vara varma)

metastaserar

behandlas med kirurgi

10

anaplastiska carcinom?

odifferentierade från follikelepitelet

RAS

aggressiva och extremt dödliga

bulkiga massor som växer snabbt --> invasivt

anaplastiska celler

metastaser

död inom 1 år

11

medullära carcinom?

neuroendokrina --> c-celler med calcitonin

kan även utsöndra VIP, serotonin, somatostatin

del av MEN-syndrom (2a och 2b) ibland

RET-mutation