Case: Financiele analyse van een leverancier Flashcards Preview

module 4 > Case: Financiele analyse van een leverancier > Flashcards

Flashcards in Case: Financiele analyse van een leverancier Deck (5):
1

Voor een tijdelijk financieringstekort bestaat een riskante financieringsvorm. Benoem deze vorm en geef aan waarom dit zo riskant is.

Een incidenteel optredende piekbehoefte kan worden opgevangen door een kredietlijn met de bank af te spreken (stand by facility). Afhankelijk van de solvabiliteit van de onderneming vraagt de bank een onderpand (voorraden, debiteuren) Dit is zeer riskant omdat de bank dit krediet direct kan opeisen.

2

Wat te doen als een onderneming structureel in de problemen raakt?

- liquiditeit genereren door uitgaven te beperken (bedrijfskapitaal verkleinen, verminderen van personeel) - verkoop van vaste activa (gebouwen verkopen en terug huren) - de onderneming herstructureren door kortlopende schulden te vervangen door langlopende

3

Hoe moet men het Du Pont schema lezen?

Van rechts naar links

4

Wanneer er een inkoopbesparing is heeft dit gelijk invloed op meerdere posten in de Du Pont analyse.

 

Welke zijn dit?

  • Inkoopgebonden kosten (besparing)
  • Totale kosten dalen
  • Als gevolg hiervan meer Winst
  • Als gevolg hiervan meer Winstmarge
  • Uiteindelijk een grotere Rentabiliteit op het geinvesteerde vermogen.

5

Benoem 3 gevaren bij een te groot vreemd vermogen.

  1. bedrijfsrisico
  2. financieel risico
  3. hogere rentevergoeding