Cellandning Flashcards Preview

Biologi 2 > Cellandning > Flashcards

Flashcards in Cellandning Deck (28):
1

Vad är reaktionen för cellandning?

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ATP

2

Vilka fyra steg delas cellandningen in i?

1) Glykolysen
2) Pyruvattransport
3) Citronsyracykeln
4) Elektrontransportkedjan (alt. andningskedjan, vilket är det gamla namnet)

3

Var sker cellandningens olika delar?

* Glykolysen: cellplasman.
* Pyruvattransport: transport från cellplasman till mitokondriens matrix.
* Citronsyracykeln: mitokondriens matrix.
* Elektrontransportkedjan: mitokondriens membranmellanrum.

4

Hur är mitokondrien uppbyggd?

Dubbelt membran. Mellanrummet mellan membranen kallas membranmellanrum. Mitokondriens inre kallas matrix.

5

Vad är ATP, samt hur bildas det?

Energibärare. Bildas genom reaktionen ADP + P → ATP

6

Vad är NAD+ / NADH + H+, samt hur bildas det?

Väte- och elektronbärare. Bildas genom reaktionen
NAD+ + 2 e- + 2 H+ → NADH + H+

7

Vad är FAD / FADH2?

Väte- och elektronbärare.

8

Vad händer i glykolysen?

* Glukos (6C) spjälkas till 2 pyruvat (3C).
* ATP och NADH + H+ bildas.

9

Varför bildas ATP i glykolysen?

För energin i glukos är större än energin i 2 pyruvat.

10

Vad är det andra namnet för pyruvat?

Pyrodruvsyra

11

Vad händer i Pyruvattransporten?

* Pyruvat + CoA → acetyl-CoA + CO2
* En CO2 spjälkas bort från pyruvat eftersom acetyl-CoA har 2 kol.

12

Vad är det andra namnet för acetyl-CoA?

Aktiv ättiksyra

13

Vad är CoA?

En bärarmolekyl, ett co-enzym. Fungerar som en taxi i cellandningen.

14

Vad händer i citronsyracykeln?

* Acetyl-CoA + oxalättiksyra → citronsyra + CoA
* Citronsyra → oxalättiksyra + CO2

15

Vad bildas i citronsyracykeln?
(CO2 / ATP / NADH + H+ / FADH2)

* 4 CO2 per glukosmolekyl (alltså 2 CO2 per varv)
* 2 ATP
* 2 NADH + H+
* 2 FADH2

16

Vad bildas i glykolysen?
(CO2 / ATP / NADH + H+ / FADH2)

* 2 ATP
* 2 NADH + H+

17

Vad bildas i pyruvattransporten?
(CO2 / ATP / NADH + H+ / FADH2)

* 2 CO2
* 2 NADH + H+

18

Varför spjälkas bindningarna i olika steg i citroncykeln?

För att minimera energiförlusten.

19

Varför går citronsyracykeln två varv per glukosmolekyl?

Pga 1 glukos → 2 pyruvat → 2 acetyl-CoA

20

Vilka reaktioner sker i elektrontransportkedjan?

* NADH + H+ → NAD+
* O2 + 4 e- + 4 H+ → 2 H2O

21

Vad bildas i elektrontransportkedjan?
(CO2 / ATP / NADH + H+ / FADH2)

26 ATP

22

Vad händer i elektrontransportkedjan?

* NADH + H+ ger ifrån sig elektroner som kommer in i i komplex i mitokondriens inre membran.
* Elektronerna rör sig i komplexet → vätejoner pumpas in i membranmellanrummet pga koncentrationsskillnad
* När elektronerna ""rört sig färdigt" tar de sig ut ur komplexet
* Vätejonskoncentrationen blir mycket högre i membranmellanrummet än i matrix så vätejonerna pumpas igenom ATP:as för att jämna ut skillnaden
* Denna rörelseenergi → kemisk energi → massa ATP bildas
* Syre plockar upp elektronerna och vätejonerna i matrix och bildar H2O

23

Varför/när bildas mjölksyra?

Glykolysen är den enda delen i cellandningen som inte kräver syre, så när det inte finns tillräckligt mycket syre kan endast denna genomföras. Istället kan pyruvaten sedan omvandlas till mjölksyra, vilket skapar lite ATP. Tyvärr kan detta liknas vid ett "lån", eftersom mjölksyran KOMMER omvandlas till pyruvat igen senare, och detta kostar ATP. I levern oxideras mjölksyran till koldioxid och vatten.

24

Till vad behövs energi i cellen?

Transporter, kemiska reaktioner, rörelser, förökning, och tillväxt.

25

Var kommer energin vi använder ifrån primärt och hur har den kunnat bindas i organiska föreningar?

Från solen, sen har växterna använt solenergin för att kunna göra organiska föreningar. De har bundit in energin i bindningarna.

26

Vad måste ske med pyrodruvsyran innan den kan tas upp i citronsyracykeln, samt vilken molekyl är det den binder in till?

Den måste bindas till koenzym-A, det spjälkas då bort en kol i form av koldioxid och bildas en NADH + H+.

27

Tre av reaktionerna i cellandningen kräver syre, vilka, samt förklara varför…

* Pyruvattransporten, för att pyruvaten (3C) och CoA bildar acetyl-CoA (2C) och en CO2 molekyl bildas.
* Citronsyracykeln, för att det behövs syre till att bilda koldioxid när kolet spjälkas ut.
* Andningskedjan, för att syret ska ta upp elektroner och bilda vatten med väte.

28

Vilka restprodukter får man av cellandningen?

Koldioxid och vatten