Chapter 14 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 14 > Flashcards

Flashcards in Chapter 14 Deck (24):
0

Yao3qing3han2

Einladung

1

Fan4

Essen

2

Shi2pin3

Lebensmittel

3

Shi2wu3

Nahrung

4

Yin3yue2

Musik

5

You2xi4

Spiel

6

Ke4ren2

Gaeste

7

Li3wu4

Geschenk

8

He4ka2

Karte

9

Xian1hua1

Blume

10

Wan3hui4
Pai4dui4

Party

11

Qing4zhu4hui4

Fest

12

Yi4qi3

Zusammen

13

Ren4wei2

Meinen

14

Zhu3yi4

Idee

15

Sui2bian4

Egal

16

Chang4

Sing

17

Jian4kang1

Health

18

Yi3jing1

Schoen
Udah

19

Zuo2tian1

Gestern

20

Wan3shang4

Night

21

Zao3

Fruh
Early

22

Qing1chu

Attention

23

Bu4 xing2

Geht nicht