Chapter 2 Flashcards Preview

Vocabulery SpeakOut C1 > Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 Deck (62):
1

household

gospodarstwo domowe

2

affairs

sprawy

3

grant

udzielać

4

sattle

zasiedlać

5

rooted

wywodzący się

6

stuck in

utknąć

7

bequeathed

zapisany w spadku

8

big cheese

gruba ryba

9

obstinate

uparty

10

conscientious

sumienny

11

solitary

samotny

12

inquisitive

ciekawy

13

gregarious

towarzyski

14

considerate

taktowny

15

circumspect

ostrożny

16

impetous

porywczy

17

evocative

sugestywny

18

altogether

całkowicie

19

dawn

świt

20

certain

pewny

21

extent

stopień

22

potent

silny

23

taking charge

wziąć sprawy w swoje ręce

24

pen

kojec/zagroda

25

persist

trwać

26

tourning point

punkt zwrotny

27

subsequently

następnie

28

find our feet

to become familiar with and confident in a new situation

29

advantage of opportunities

przewaga szans

30

chimpanzees

szympansy

31

regret

żal

32

apprecciate

doceniać

33

setback

cofnięcie się

34

learning curve

the rate of someone's progress in learning a new skill

35

learning the ropes

to be familiar with a place or organization and able to act effectively within it

36

have profound effect

mieć głęboki wpływ

37

gut feeling

przeczucie

38

steep

stromy

39

heading up

idąc w górę

40

thick fog

gęsta mgła

41

regurgitate (reproduce without thinking)

bezmyślnie powtarzać

42

prove

okazać się

43

half-baked idea

poorly developed or carried out

44

thoughout

poprzez

45

put aside sometime

zachować czas wolny

46

wasting precious time

marnować cenny czas

47

can't afford to spend time

nie mieć czasu na coś

48

live on borrowed time

przetrwać po tym jak spodziewałeś się śmierci

49

tricky situation

trudna sytuacja

50

indeed

w rzeczy samej

51

among

pośród

52

acquaintances

znajomości

53

missing out

brakuje

54

pal

kumpel

55

whose

którego

56

cut short

skracać

57

elderly

starsi

58

half wished

w połowie chciał

59

clerk

urzędnik

60

cheques

czeki

61

doom and gloom

czarna rozpacz

62

appreciate

doceniać