Chapter 5 słówka Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Chapter 5 słówka > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 słówka Deck (200)
Loading flashcards...
1

impression

wrażenie, impresja, odbicie

2

so forth

i tak dalej

3

confusion

zamęt

4

bloom

kwitnąć

5

buzz

brzęczeć, buczeć

6

sharpening of perception

wyostrzenie postrzegania

7

cognitive learning

uczenie poznawcze

8

increased the acuity of perception

podwyższona ostrość postrzegania

9

cognitive hypothesis

hipoteza poznawcza

10

attach labels

przyczepiać etykietki

11

conscious beings

świadome istoty

12

account for

wytłumaczyć, wyjaśnić coś

13

a phase sequence

sekwencja fazowa

14

complex patterns

złożone wzorce

15

cell assembly

układ komórkowy

16

to fire a group of neurons

aktywować grupę neuronów

17

association areas

obszary skojarzeniowe

18

chain reaction

reakcja łańcuchowa

19

to attributed

być przypisanym do czegoś

20

repeated presentation

powtarzana prezentacja

21

be unfamiliar to

Być obcym komuś

22

disconected tones

niepowiązane ze sobą tony

23

little experience

niewielkie doświadczenie

24

in the presence of

w obecności

25

play a role

odgrywać rolę podst.

26

introduce order

wprowadzić porządek

27

stabilize perception

ustabilizować postrzeganie

28

expositions of the

przedstawienie praw

29

chaotic world

chaotyczny świat

30

inhabit temporarily

zamieszkiwać tymczasowo