Chapter A Flashcards Preview

Anatomy > Chapter A > Flashcards

Flashcards in Chapter A Deck (19):
1

Abdómen

Buk

2

Abducéra

Föra isär eller utåt

3

Abduktion

Utåtriktad rörelse

4

Acetábulum

Ättikskål, höftbensgrop

5

Acrómion

Skulderhöjd

6

Addúcere

Föra till eller samman, adduktion, inåtriktad rörelse

7

Áfferens

Tillförande

8

Alvéolus

Liten urholkning eller blåsa

9

Ángulus

Vinkel

10

Antérior

Framtill liggande, främre

11

Aórta

Stora kroppspulsådern

12

Ápex

Spets

13

Árcus

Båge

14

Artéria

Artär

15

Articulátio

Led

16

Átlas

Bärare, första halskotan

17

Átrium

Förmak

18

Axilla

Armhåla, axelhåla

19

Áxis

Axel, andra halskotan