Chapter_19_DobosK Flashcards Preview

Expressions_2016.04.01 > Chapter_19_DobosK > Flashcards

Flashcards in Chapter_19_DobosK Deck (30)
Loading flashcards...
1

emelőszerkezet

lifting device

2

terhelés, rakomány

load

3

munkaterhelés

workload

4

felismer; elismer (munkát, teljesítményt)

to recognise

5

röszti

hash browns

6

félhomály

semi-darkness

7

érintetlen

intact

8

személyes okból

for personal reason

9

bejelentkezni (munkába reggel)

to clock/block in

10

a megállapításaim (amit megtudtam)

my findings

11

legújabb eredmények

latest findings

12

családfenntartó

provider

13

Meg tudunk felelni az igényeknek.

we can meet the demand

14

amikor csúszik a határidő

time delay

15

költségtúllépés

cost overrun

16

kivezet a piacról (terméket)

to phase out

17

megég

to get burned

18

borkereskedő

vintner

19

szezonon kívül, utószezon

off season

20

hiány

deficiency

21

szabadalom

patent

22

kimaradni

to stay out

23

meggyőz, rábeszél

persuade

24

vádlott

accused

25

Ne törődj vele.

Don't bother!

26

ízlésüknek

to their taste

27

bentlakásos iskola

boarding school

28

tartózkodás

stay (Do you enjoy your stay there?)

29

a szüleimnél

at my parents

30

Jó volt, hogy találkozunk.

It was nice to have met you.