CNS - vigtig 4 Flashcards Preview

Anatomi - modul 6 > CNS - vigtig 4 > Flashcards

Flashcards in CNS - vigtig 4 Deck (12):
1

Hvad sidder i de sensoriske baner?

Tryk, berøring og proprioception
Smerte
Baner til cerebellum

2

Hvad sidder i de Motoriske baner

Pyramidebanerne
indirekte aktiveringssystemer
capsula interna

3

Hvor dannes der synapse for tryk, berøring og proprioception?

Danner synapse i bagstrengskernerne i medulla oblongata

4

Hvordan kommer information om tryk, berøring og propriception op til hjernen?

- tykke mueliniserede fibre
- bagstrengene
- synapse i bagstrengskernerne i medualla oblongata
- krydser midtlinjen
- thalamus, danner synapse
- op til den sensoriske cortex

5

Hvordan kommer information om smerte op til hjernen?

- både tynde myeliniserede og umyeliniserede fibre
- danner synapse med neuron i baghornet
- krydser midtlinjen
- danner synapse i thalamus
- op til sensorisk cortex

6

Pyramidebanens forløb

- starter i motorisk cortex
- igennem capsula interna
- medulla oblongata krydser midtlinjen.
- fortsætter i forstrengsbanene
- krydser på det segment hvor de skal innervere.
- danner synapse i forhornet med et motorneuron
- motorneuronets axoner løber ud fra medulla og innervere den motoriske enhed.

7

Basalgangliernes overordnede funktion

funktionen er at bearbejde processen fra tanke om at udføre en bevægelse til dannelsen af de signaler, der starter bevægelsen.

Indeen om bevægelse -> bearbejdning i basalganglierne -> udførslen

8

symptomer ved parkinsonsygdom

Bradykinesi
rigiditet
hviletremor
postural instabiliet

9

Hvad er polyneuropatier?

nervebetændelse

10

Hvad påvirker polyneuropati?

Både de sensoriske og motoriske perifere nerver.

11

Hvilke motoriske symtomer ses ved polyneuropati?

Kraftnedsættelse
atrofi af afficerede muskler
problemer med finmotorik
gangbesvær
svimmelhed

12

Hvilke sensoriske symtomer ses ved polyneuropati?

Paræstesier
brændende, prikkende og stikkende fornemmelse