Collection #5 Flashcards Preview

Evernote words collection > Collection #5 > Flashcards

Flashcards in Collection #5 Deck (41):
1

üreges, lyukas

hollow

2

méltóság

dignity

3

növekszik

thrive

4

túllép vmin, vmit

overstep

5

ellenség, ellenfél (sportban)

adversary

6

tanulság, végeredmény

bottom line

7

gyászos, sötét, nyomasztó

grim

8

lelkiismeretfurdalás, bűntudat, könyörület, irgalom

remorse

9

megvet, lenéz, lekicsinyel

scorn

10

csoport, társaság

bunch

11

termékeny, szapora, burjánzó

prolific

12

ritka, gyér

sparse

13

séta, kószálás

strall

14

szorgalmas

diligent

15

eltúloz, túlzásba visz, kiszínez (történetet)

exaggarate (ɪg'zædʒəreɪt)

16

érintetlen, eredeti

pristine

17

ha esik, ha fúj; minden esetben

rain or shine

18

töm, belezsúfol

cram

19

szoros, szűk, kényelmetlen

cramped

20

vágy, (belső) ösztönzés

urge

21

vonzerő, varázs

appeal

22

bepótol vmit

make up for sg

23

lemaradás, késés

leeway

24

elmaradást behoz/bepótol

catch up with sy/sg

25

következtet, magába foglal, beleértődik

infer

26

kötelező, nélkülözhetetlen

indispensable

27

koccint

clink glasses

28

csengés, csörgés, csörömpölés

clink

29

kikényszerít, elnyom, korlátoz

coerce

30

őszinte, nyílt, egyenes

outright

31

nyíltan, egyenesen, leplezetlenül

outright

32

tekintélyt lerombol, leleplez, leszól

debunk

33

csökkent, kisebbít, vékonyít, keskenyít

diminish

34

hamisított, utánzott, ál

spurious

35

újdonság

novelty

36

elhalaszt, késleltet, halogat

defer

37

aktív részvétel

hands-on

38

egyeztet, együttműködik

liaise

39

eltávolít, száműz

relegate

40

kitalál, elképzel, kieszel

contrive

41

kötelező, nélkülözhetetlen

indispensable [ˏɪndɪ'spensəbl]