College 7 - Rawls Flashcards Preview

Sociaal en Politieke Filosofie > College 7 - Rawls > Flashcards

Flashcards in College 7 - Rawls Deck (7)
Loading flashcards...
1

Vertel iets over John Rawls

- Leefde in de 20ste eeuw
- Was een realist utopist
- Heeft een analytische benadering van de politieke filosofie

2

Wat zijn volgens Rawls de 4 rollen van de politieke filosofie?

1.) In tijden van onrust opzoek gaan naar een basis van morele éénheid in een samenleving (denk aan hobbes)

2.) Individuele burgers helpen hun relatie tot de samenleving/instituties te begrijpen/waarderen

3.) Ontevredenheid temperen door te laten zien dat de politieke institutie zich op een rationele wijze hebben ontwikkeld door de geschiedenis heen

4.) Nadenken hoe een rechtvaardige samenleving eruit zou moeten zien (binnen de praktische mogelijkheden) - realistisch utopisch

3

Wat is volgens Rawls een rechtvaardige samenleving? Waar wil hij vanaf en waar wil hij heen?

Hij wil van het utilitarisme af, oftewel het idee dat het goed is: het maximaliseren ven geluk voor de grootste groep (felicific calculus = algoritme die dat kan uitrekenen).

Omdat er dan nog steeds mensen zijn die benadeeld worden, en dat is niet eerlijk/rechtvaardig.

Hij ontwikkeld dus de theorie Justice as Fairness = rechtvaardigheid is wat het meest eerlijk is voor iedereen.

Dat bereik je met een 'welgeordende samenleving'waarin distributieve rechtvaardigheid heerst: diensten en goederen rechtvaardig verdelen binnen een sociale context.

4

Wat is Rawls ideale theorie?

Noem 3 uitgangspunten.

Zijn theorie is theoretisch en normatief:

1.) Mensen zijn rationeel en streven dus altijd naar een reflective equilibrium (principes die met elkaar in overeenstemming zijn).

2.) Nadruk ligt niet op ethische verhoudingen tussen mensen maar sociale instituties

3.) Deze instituties vormen een basisstructuur, een kader, waarin het begrip rechtvaardigheid gevormd wordt.

5

Welk gedachte experiment bedacht Rawls?

De 'original position':

Als je je voorstelt dat je nog niet geboren bent en niet weet in welke maatschappelijke positie je terechtkomt (arm of rijk, gezond of gehandicapt, met of zonder bepaalde talenten), en dan de samenleving waar je in terecht komt moet ontwerpen. Op basis van welke principes zou je dat dan doen?

Rawls noemt dit perspectief de 'veil of ignorance'.

6

Met welke 2 principes van rechtvaardigheid komt Rawls voor zijn gedachte experiment samenleving?

1.) Dat iedereen evenveel recht heeft op basale vrijheid en rechten

2.) Sociale en economische verschillen herverdelen of zo indelen dat (a) het in iedereens voordeel is en (b) vast zit aan posities en mogelijkheden waar iedereen kans op heeft.

7

Zou je kunnen zeggen dat Rawls naar een absoluut gelijke samenleving streeft? Waarom wel/niet?

Niet persé. Er zullen altijd natuurlijke verschillen zijn tussen mensen. Absolute gelijkheid kan dus niet. Maar Rawls wil wel die ongelijkheid wel tot een bepaalde hoogte corrigeren. Tot een bepaalde hoogte, want stel iemand creëert doordat hij meer heeft meer welvaart voor iedereen, dan zal hem dat niet afgepakt worden.