Complete Words, 1 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 1 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 1 Deck (50):
1

a tak ďalej

et cetera

2

a

and

3

aj

also

4

ak

if

5

ako

as

6

ako?

how?

7

ale

but

8

alebo

or

9

áno

yes

10

asi

probably, perhaps

11

auto

car (n)

12

autobus

bus (m)

13

when

14

bábika

doll (f)

15

bahna

mud (n)

16

banka

bank (f)

17

bankovka

bank note (f)

18

báseň

poem (f)

19

batoh

backpack (m)

20

batožina

baggage (f)

21

bať sa

to be afraid (gen)

22

bazén

swimming pool (m)

23

behať

to run

24

bez

without (gen)

25

bicykel

bike (m)

26

prádlo

clothes (n)

27

biť

to hit

28

blbec

idiot (m)

29

blby

stupid

30

blízko

near to (gen)

31

boh

god (m)

32

bohužiaľ

unfortunately

33

bolieť

to hurt

34

brána

gate (f)

35

broskyňa

peach (f)

36

budova

building (f)

37

byt

appartment (m)

38

byť

to be

39

bývať

to live

40

celkom

absolutely

41

celý

whole

42

cena

price (f)

43

cesnak

garlic (m)

44

cesta

path, road (f)

45

cestovať

to travel

46

cestovná kancelária

travel agent (f)

47

cestovný listok

bus/train ticket (m)

48

cestovný ruch

tourism (m)

49

cestujúci

passenger (m)

50

cez

across (abl)