Conflict Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Conflict > Flashcards

Flashcards in Conflict Deck (11):
1

en revolusjon

a revolution

2

å falle og slå seg i hjel

to fall to ones death

3

å invadere

to invade

4

å beskytte

to protect

5

en beskyttelse

a safeguard, a protection, a shield

6

å nekte

to deny, to withhold, to refuse

7

et gissel

a hostage

8

en borgerkrig

a civil war

9

å slå

to hit, to beat

10

en bombe

a bomb

11

å spionere

to spy