Crime&Law Flashcards Preview

English > Crime&Law > Flashcards

Flashcards in Crime&Law Deck (107):
1

Zabójca

Assassin

2

Kieszonkowiec

Pickpocket

3

Morderca

Murderer

4

Zabójca ludzi

Manslaughter

5

Morderca

Slaughter

6

Osoba przywożąca do kraju nielegalnie rzeczy

Smuggler

7

Handel narkotykami

Drug trafficking

8

Handel, obrót

Traffic

9

Dealer narkotykowy

Drug dealer

10

Porywacz

Hijacker

11

Podpalacz

Arsonist

12

Włamywacz

Burglar

13

Porywacz dzieci

Kidnapper

14

Gwałciciel

Rapist

15

Ktoś napadający ludzi na ulicy

Mugger

16

Wynoszący rzeczy ze sklepu

Shoplifter

17

Człowiek robiący nielegalne kopie obrazów i dokumentów

Forger

18

Osoba, ktorej sie płaci za wysyłanie wiadomości ze ujawni jakiś sekret

Blackmailer

19

Haker

Hacker

20

Ktoś, kto popełnił przestępstwo

Offender

21

Rabuś

Robber

22

Prześladowca

Stalker

23

Złodziej

Thief

24

Osoba powodujące zamieszki

Rioting

25

Plądrowanie

Looting

26

Zdobywanie pieniędzy poprzez oszukiwania kogoś

Fraud

27

Ludobójstwo na tle rasowym

Genocide

28

Zabójstwo

Homicide

29

Uduszenie poprzez nałożenie komuś czegoś na twarz

Smother

30

Uduszenie poprzez ścisniecie gardła

Strangle

31

Zabić kogoś

Polish sb off

32

Zdzgac nożem

Stabb

33

Zmywac sie skads

Clear off

34

Przesłuchiwać

Interrogate

35

Atak

Assault

36

Obciążyć sumą

Charge with

37

Upieklo sie komuś

Get away with crime

38

Wykroczenie

Offence

39

Zakładnik

Hostage

40

Przyznawać sie do czegoś

Plead guilty to sth

41

Ktoś kto ciagle oszukuje zeby dostać pieniądze

Con-men

42

Zdefraudować pieniądze

Embrazzle

43

Być skazanym na

To be sentenced to

44

Śmiały

Audacious

45

Wina

Guilty

46

Uwięzienie

Imprisonment

47

Z zimna krwią

In cold blood

48

Lokalna służba publiczna

Community service

49

Uniewinnienie

Acquittal

50

Interesujący

Appealing

51

Nakładać na kogoś (karę)

Impose on

52

Zarzut

Plea

53

Wyznaczyć kaucje

Set the bail

54

Byc zwolnionym za kaucja

To be released on the bail

55

Wpłacić za kogoś kaucje

Bail sb out

56

Dowody

Evidence

57

Oskarżony

Accused

58

Świadek

Witness

59

Oskarzajacy, oskarżenie

Prosecution

60

Osądzony za

Convicted of

61

Kara

Fine

62

Przewinienie

Penalty

63

Zwolnienie warunkowe

Probation

64

Zwolnienie warunkowe

To be released on parole

65

Proces sądowy

Trial

66

Przemoc domowa

Domestic violence

67

Okup

Ransom

68

Odrzucić oskarżenie

Deny accusation of

69

Aresztować

Mąkę arrests

70

Podejrzewać cos

To hold on suspicion on

71

Podwyższać

Raise

72

Wprowadzić zarzut czegoś na kogoś

Enter a plea of... To

73

Miec wcześniejsze przekonanie za

Have previous conviction of

74

Przestać oskarżyć

Drop charges of

75

Łapówka

Bribe

76

Lapowkarstwo

Bribery

77

Zgłaszać werdykt

Return a verdict

78

Zasady przesłuchania

Rules of examination

79

Popełniać przestępstwa

Commit crimes

80

Łamać prawo

Break law

81

Byc zamkniętym

To be locked

82

Sad

Court

83

Byc skazanym

To be convicted

84

Błędnie oskarżony

Wrongly accused

85

Sędzia

Judge

86

Areszt śledczy

Remand center

87

Adwokat w niższych sądach

Solicitor

88

Adwokat

Barrister

89

Pozwany

Defendant

90

Opłata

Charge

91

Uniewinniac

Acquit

92

Skazywać

Sentence

93

Kara śmierci

Capital punishment

94

Niewinny

Innocent

95

Odpowiedzialny

Liable

96

Cielesny

Carnal

97

Drobny

Petty

98

Odbywać

Serve

99

Przepraszać

Pardon

100

Zgłaszać zarzut

Object

101

Wspolwinny

Accomplice

102

Przyjąć sprawę

Take up case

103

Gliny

Cops

104

Złapany na gorącym uczynku

Cought red handed

105

Aresztować

Nick

106

Spierdalać

Leg it

107

Wydać sie

Spill the beans