Cushing syndrom Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Cushing syndrom > Flashcards

Flashcards in Cushing syndrom Deck (18)
Loading flashcards...
1

vad är cushing syndrom?

överdriven produktion av glukokortikoider

mycket vanligare bland kvinnor än män

2

vilka typer av cushing finns det?

1. ACTH-beroende

2. ACTH-oberoende

3

morbus cushing?

hypofysadenom som bildar överdrivet med ACTH--> är en ACTH-beroende form av cushings

4

former av ACTH-beroende cushing syndrom?

1. mb Cushing - hypofysadenom

2. ektopisk produktion av CRH/ACTH

båda vanligare hos vuxna

5

former av ACTH-oberoende cushing syndrom?

kortisolproducerande binjurebarktumör

vanligare hos barn

6

tecken på cushing syndrom - tidiga?

pga kortisol:
- central fetma, månansikte
- viktökning
- försämrad sårläkning -> skörare hud
- psykiska besvär, depressioner
- sömnstörningar
- hypertoni
- röd i ansiktet


aldosteron:
- hypertoni
- samlar på sig vätska


androgener:
- hirsutism
- akne
- ökad behåring

7

hirsuitism?

manlig behåring hos kvinnor --> pga ökade androgener vid ex cushing syndrom

8

tecken på cushing syndrom - senare?

pga kortisol:
- atrofisk hud
- trombostendens
- blåröda striae
- muskelsvaghet/atrofi
- osteoporos, kotfrakturer
- diabetes
-ökad pigmentering - handflator ex
-exoftalmus


aldosteron:
- hypokalemi


androgener:
- impotens
-mensrubbning
- libidobortfall
-akne

9

utredning cushing syndrom?

1. dygnsinsamling av urin-kortisol - 2-3 x förhöjt?

ev salivkortisol >5 nmol/l


2. dexometasontest

10

dexometasontest?

ger starkt kortison 11 på kvällen --> mäter sedan kortisolet på morgonen --> borde ha hämmat ACTH och därmed kortisol

cushing? då ligger man på över 70 mellan 8-9 = man lyckas inte hämma kortisolproduktionen

11

hur behandlas cushing?

kirurgi av tumören
ibland cytostatika
tas båda binjurarna bort? --> krävs substitution efter op

12

vilka typer av hypofysförändringar kan det vara vid cushing syndrom?

funktionella tumörer eller hyperplasi

- adenom som är små
- adenom som är större och även trycker på omliggande vävnad
- hyperplasi --> primär eller sekundär till CRH producerande tumör

13

ektopisk produktion av ACTH?

sker på andra ställen i kroppen --> paraneoplastiskt syndrom?? skapar ACTH eller CRH

vanligt för tumörer i lunga, thymus, pankreas

då ses även hyperplasi i binjurebarken som ju stimuleras

14

labbvärden vid ACTH-beroende cushings?

högt ACTH och högt kortisol

15

labbvärden vid ACTH-oberoende cushings syndrom?

högt kortisol, lågt ACTH

16

orsaker bakom ACTH-oberoende cushings?

adenom, adenocarcinom, hyperplasi

Den andra binjuren och den del av barken som inte består av tumörvävnad är ofta atrofisk pga tillbakatryckningen av den endogena ACTH-produktionen till följd av överproduktionen av glukokortikoider.

17

adenom?

neoplasi med ursprung i körtelvävnad

18

diffa mellan ektopiskt och från hypofys?

behandla med CRH -> påverkas ej ? = ektopiskt