Dag 1 Flashcards Preview

Tenta-P > Dag 1 > Flashcards

Flashcards in Dag 1 Deck (10):
1

Vad initierar replikationen?

DNA-helicas som rör sig längs strängen till den hittar OOR. Eukaryoter har många OOR.
Helicaset bryter sedan vätebindningar mellan kvävebaser och tar på så vis isär strängarna.

2

Vad gör DNA-gyras?

Tar bort supercoils genom att skapa negativa mot positiva.

3

Vad gör SSBP?

SSBP binder till exponerade kvävebaser så att strängarna inte går ihop igen.

4

Vad gör primas?

Skapar RNA-primer (i replikation) dit DNA-polymeras binder. DNA-pol. katalyserar bindande av fria kvävebaser till exponerad DNA-sträng.

5

Hur rör sig lagging/leasing strand i förhållande till helicaset?

I leading strand rör sig DNA-pol i samma riktning som helicaset. Dvs 3-5 på template strand så att den nya syntetiseras 5-3!

Lagging strand tvärtom.

6

Vad händer med DNA när det veckas upp inför replikation/transkription?

Det acetyleras/demetyleras!!

7

I vilken process är TATA-boxen relevant? Och vad är det?

Transkriptionen. Till TATA binder TFIID bestående av TBP och TAF (TBP-associated factors). Dessa lockar till sig RNA-polymeras som initierar börjar transkribera.

8

Vad händer vid terminerna av transkription?

En hair pin structure bildas

9

Vilket steg i proteinsyntesen regleras främst?

Initiering av transkriptionen. Denna kan regleras på ett antal sätt, däribland acetylering/demetylering som veckar upp DNA.

10

Vilka är de tre stegen i PCR?

1. Vid 90 grader celsius denatureras DNA.
2. Vid 55-65 grader binder primers in
3. Vid ca 70 grader binder Taq-pol in

Processen återupprepas