+Daily Phrases Flashcards Preview

++English > +Daily Phrases > Flashcards

Flashcards in +Daily Phrases Deck (24):
1

My treat

Bu benden

2

I doubt it!

Ondan şüpheliyim

3

Keep it up!

Aynen devam et!

4

I could hardly speak

Güçlükle konuşabildim

5

Make yourself at home

Kendini evindeymis gibi hisset

6

That's always the case

Her zaman öyledir

7

The road divides here

Yol burada ayrılıyor

8

You are a chicken

Sen bir ödleksin

9

Count me on/Count me in

Ben de varım, beni de sayın

10

That's neat

İlginç bir şey

11

You set me up!

Bana tezgah kurdun!

12

I'll see to it

O işi hallederim ben

13

I am in a hurry

Acelem var

14

You owe me one

Bana borçlusun

15

Any day will do

Herhangi bir gün bana uğra

16

I can't help it

Benim elimde olan bir şey değil

17

I will fix you up

Sizinle ilgileneceğim

18

It rather surprised me

Beni oldukça şaşırttı

19

Just around the corner

Eli kulağında

20

Let bygones be bygones

Eski eskide kalsın

21

Great minds think alike

Harika zekalar birbirine benzer

22

You've got a point there

İyi bir noktaya değindin

23

It's going too far

Çok ileriye gitti

24

Move out of my way

Benim yolumdan çekil