Deck 2 Flashcards Preview

My English > Deck 2 > Flashcards

Flashcards in Deck 2 Deck (100):
0

a cad

drań, cham

1

parallel

równoległy

2

vast

ogromny, rozległy

3

ineffable

niewypowiedziany, niesłychany, nieopisany
= 'taki jakich mało'

4

to daunt

ośmielić się

5

dauntless

nieustraszony

6

to devote

poświęcać się czemuś

7

a rehash

przeróbka

8

squeamish [about]

przeczulony
= easily upset or shocked by things that you find unpleasant or that you do not approve of

9

devoted

oddany

10

a heir

dziedzic, spadkobierca

11

yonder (yon)

ten, ta (ów)
= being in that place or over there

- 'The road yonder is the one to take.

12

thou (thy)

arch. ty
= the personal pronoun of the second person singular

thou + hast/shalt

13

tender

delikatny, miły, czuły

14

to moon

wypinać się gołym tyłkiem

15

lard

smalec

16

rear

tylny, tył

17

affirmative

twierdzący, pozytywny

18

pet peeve

thing that annoys

19

to grumble

narzekać

20

a groan

jęk

21

uncanny

niezwykły

22

to rectify

prostować

23

a gimmick

chwyt

24

a con artist

naciągacz

25

alas

niestety

26

to buy a pig in a poke

kupić kota w worku

27

a poke

worek

28

to cast a positive light (on)

stawiać w dobrym świetle

29

a soft palate

podniebienie miękkie

30

to gag

krztusić się

31

a gag reflex

odruch zwrotny (vomiting / oversized objects)

32

an uvula (palatine uvula)

języczek (na podniebieniu)

33

uncongenial

niesympatyczny

34

to call it a day

uznać pracę za skończoną

35

an inclination

nachylenie

36

bias

uprzedzenie, stronniczość

37

lethargic

ospały

38

mellow

łagodny

39

a one-off

jedyny w swoim rodzaju

40

an engraver

grawer

41

finely

pięknie

42

to attune

nastroić, dobrać

43

an outlook

perspektywa

44

a paucity [S.]

niedostatek
= the fact that there is too little of something

45

to litter

zaśmiecać

46

decidedly

zdecydowanie, kategorycznie

47

spatial

przestrzenny
= relating to space

48

to get/ have a bad press

otrzymać/ mieć złą opinię, nie cieszyć się sławą

49

such-and-such

*w takim i takim kontekście*

50

to dote (over someone)

mieć bzika na punkcie

51

a conundrum

zagadka, zagwozdka

52

high and dry

zostawiony bez pomocy, na lodzie

53

out of bounds

zakazany, wzbroniony

54

a premise

założenie

55

to fathom [out]

pojąć, ogarnąć, zrozumieć

56

to conjure

wywołać, wyczarować

57

a conflagration

pożar, pożoga

58

high-end

ekskluzywny, dla koneserów, wyższej klasy

59

authenticity

autentyczność
= the quality of being authentic

60

star-studded

obsadzony obsadą gwiazdorską, śmietanką towarzyską
= featuring a number of famous people

61

uneasy

niepewny, niespokojny, skrępowany

62

an otter

wydra

63

abnegation

wyrzeczenie się
= the action of rejecting something (self-denial)

64

candour

szczerość
= the quality of being open and honest

65

amity

dobre stosunki
= the cooperative and supportive relationship between people; friendship

66

to uproot

wykorzenić, wysiedlić

67

senility

starość, otępienie, demencja starcza

68

senile

adjective used to describe a person who is experiencing dementia brought about by old age

69

compassion

miłosierdzie, współczucie

70

to give someone away

to reveal the true identity of someone

71

second thoughts

new doubts about someone or something

72

to whimper

kwilić, skomleć
= make a series of low, feeble sounds expressive of fear, pain, or unhappiness

73

a bauble

bombka świąteczna

74

dreadful

koszmarny, straszny
= causing or involving great suffering, fear, or unhappiness; extremely bad or serious

75

to confine

ograniczyć, zamknąć
= keep or restrict someone or something within certain limits of (space, scope, or time).

76

an impediment

przeszkoda, utrudnienie
- a hindrance, an obstruction

77

inexorable

nieuchronny, nieubłagany
= impossible to stop or prevent

78

a cogwheel

koło zębate
- cog

79

sinister

złowieszczy
- ominous

80

to halt

zatrzymać /- się

81

to a halt

na dobre, na zawsze

82

to extinguish

zgasić, stłumić

83

a harbinger

zwiastun
= a person or thing that announces or signals the approach of another

84

rapture

zachwyt, uniesienie, wniebowstąpienie

85

to snuff

to extinguish (a candle or flame)

86

annihilation

zagłada, unicestwienie, zrównanie z ziemią
= complete destruction or obliteration
- obliteration

87

to bear witness

zaświadczyć
= to deliver a testimony, especially as witness

88

to beckon

wzywać, wabić
= to make a gesture with the hand, arm, or head to encourage or instruct someone to approach or follow

89

stillness

bezruch

90

on the brink

na skraju

91

sordid

wstrętny, plugawy
= involving immoral or dishonourable actions and motives; arousing moral distaste and contempt

92

faint-hearted

trwożliwy
= lacking conviction or boldness or courage

93

to defy

przeciwstawiać się, opierać, igrać z
= eg. to defy gravity, to defy death

94

haberdashery

pasmanteria

95

steadfast

wytrwały, silny, niezłomny

96

to chide (for)
to rebuke (for)
to scold (for)

karcić, rugać, ganić, łajać
= to express sharp disapproval or criticism of (someone) because of their behaviour or actions

97

to avert
*to avert the gaze

odwrócić
= to turn away (one's eyes or thoughts)
*odwrócić wzrok

98

afoot

w toku
= in preparation or progress; happening or beginning to happen

99

to defer

odkładać, przesunąć w czasie
= to delay something until a later time