Deck2 (一年级) Flashcards Preview

马力平1-2年级生字 > Deck2 (一年级) > Flashcards

Flashcards in Deck2 (一年级) Deck (15):
1

zang1 弄脏

2

dai4 衣袋,口袋

3

xiong1 胸前

4

gua4 挂在门上

5

tian4 田地

6

蝌蚪

ke1 dou3 蝌蚪

7

tuo1 脱衣服,脱袜子

8

huan4 换衣服, 变换

9

ku4 裤子,长裤

10

gua4 褂子

11

yi2, 咦,手机哪儿去了?

12

shan3 闪闪的星星

13

jian4, 一件衣服

14

qun2, 一群人,一群鸭子

15

tao2, 桃子