Defenities P1-2 Thema 4 Flashcards Preview

bio vanaf januari nibba > Defenities P1-2 Thema 4 > Flashcards

Flashcards in Defenities P1-2 Thema 4 Deck (11):
1

Levensgemeenschap

Geheel van organismen van dezelfde en verschillende soorten, die in hetzelfde milieu voorkomen die elkaar onderling beïnvloeden

2

Biotische factoren

Onderlinge beïnvloeding van levende organismen, dus ook van de levensgemeenschap

(VBN: predator-prooi, paargedrag, parasieten)

3

Abiotische factoren

Niet-levende factoren die de levensgemeenschap beïnvloeden


(VBN: hoeveelheid H2O, temperatuur)

4

Biotoop

Gebied dat wordt ingenomen door levensgemeenschap. Met specifieke abiotische factoren.

5

In de biotoop zijn deze twee onderverdelingen

Habitat (=plaats die een organisme inneemt in de biotoop)

Niche (=specifieke functie van een organisme binnen haar habitat, in de biotoop)

6

Ecosysteem

Dynamisch geheel van organismen en hun niet levende omgeving die op een bepaald plaats (=biotoop) een functionele eenheid vormen

7

Biosfeer

-gedeelte van de aarde en de dampkring dat door organismen wordt bewoond
-een smalle band rondom de aarde die zich uitbreidt tot op de diepste oceaanbodem en tot hoog in de atmosfeer en alle levende wezens omvat

8

Populatie

Verzameling van alle individuen van 1 bepaald soort in een biotoop

9

Populatiedichtheid

Gemiddelde aantal individuen per oppervlakte-eenheid (land) of volume-eenheid (water)

10

Successie

Opeenvolgende veranderingen vd vegetatie in de tijd

11

Ecologisch bosbeheer

Bosbeheer waar men zoveel mogelijk structuur in bos probeert te brengen