Der Klassiker - leben in de Wohngemeinschaft Flashcards Preview

German Verbs > Der Klassiker - leben in de Wohngemeinschaft > Flashcards

Flashcards in Der Klassiker - leben in de Wohngemeinschaft Deck (57):
1

tabliczka z nazwiskiem przy domofonie

das Klingelschild

2

wymagać

erfordern

3

początek, pochodzenie

der Ursprung

4

ukształtowany, nacechowany

gepragt

5

drobnomieszczański

spiessig

6

tło

der Hintergrund

7

korytarz

der Flur

8

schronienie

die Bleibe

9

zbliżać się

anstehen

10

dojść do porozumienia

sich einigen (auf +Akk.)

11

kolejno

reihum

12

dotychczas

bislang

13

osiągnąć kompromis

einen Kompromiss eingehen

14

zażądać

einfordern

15

poza tym

ansonsten

16

tumany kurzu

die Staubmause

17

dawać ogłoszenie

inserieren

18

swobodnie

locker

19

przychodzić z trudem

schwer fallen

20

odczuwać jako

sich wie... anfuhlen

21

kontrmodel

das Gegenmodel

22

obywatelski

burgerlich

23

renomowany

angesehen

24

tworzyć

bilden

25

wtedy

damals

26

prowokacyjny

provozierend

27

wyraźny

ausdrucklich

28

oglądać

schauen

29

egzamin

die Prufung

30

materiały do nauki

der Lernstoff

31

powtarzać

wiederholen

32

wieczny

ewig

33

punkt sporny

der Streitpunkt

34

udawać się

klappen

35

uzgodniony

geeinigt

36

tygodniowo

wochentlich

37

kolorowa karteczka

die Pappscheibe

38

nowicjusz

der Neuling

39

szczery

ehrlich

40

zagadywać

ansprechen

41

w ogóle

uberhaupt

42

przyciszyć

leiser drehen

43

zastanawiać się

uberlegen

44

witać się

grussen

45

znaczenie

der Wert

46

czystość

die Sauberkeit

47

góry prania

die Waschberge

48

każdorazowy

jewellig

49

zwiedzanie

die Besichtigung

50

rozmowa kwalifikacyjna

das Bewerbungsgesprach

51

ktoś puka do drzwi

jemand klopft an die Tur

52

dzwoni dzwonek do drzwi

es klingelt an der Tur

53

należeć do marzeń

zum Traum gehoren (gehoren zu+Dat)

54

zbliża się ważny egzamin

eine wichtige Prufung steht an

55

przypominać

erinnern an + Akk

56

rzadko

selten

57

zaczynać

anfangen