Det premature barnet Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Det premature barnet > Flashcards

Flashcards in Det premature barnet Deck (6):
1

Definisjon og prevalens

- GA

2

Årsaker til prematuritet?

-Bløding i svangerskap (selv om det er tidlig)
-Eclampsi/preeclampsi
-Cervical insuffisiens
-Infeksjon hos mor og foster
-Multiple fostere
-PROM
-Gener
-Ukjent

3

Hva er inndelingen etter GA?

- Mild 32-36 (5,8 % av fødsler)
Amming og temp problemer, noen har umodne lunger.

-Moderat 28-31 (1,7% av fødsler)
Umodne lunger, temp kontroll, ernærings probl, apneer

-Alvorlig

4

Terminologi? Lav fødslesvekt, veldig lav, ekstremt lav.
Prematuritet, umoddne, ELGAN, SGA, Sen prematur.

-Lav fødselsvekt:

5

Generelle problemer hos premature og hvilke tiltak?

-Ernæring: Iv, sonde
-Temp kontroll: varmeseng
-Resp kontroll, apne: CPAP, respirator
-Umoden lunger, mangler surfaktant: O2, surfaktant, CPAP, respirator
-Umoden hjerne, bløding og cyster.
-Immunologi, risiko for infeksjoner: AB.
-Organ skade, øyne, hjerne, lunger, tarmer, hud.

6

Hvorfor fikk veldig mange premature tidligere retinopati?

-Behandling med for mye O2.