Developpement Asymptotiques Flashcards Preview

Maths > Developpement Asymptotiques > Flashcards

Flashcards in Developpement Asymptotiques Deck (6)
Loading flashcards...
1

DL de shx

x + ... + x^(2n+1) / (2n+1)!

2

DL de ch x

1 + ... + x^(2n)/ (2n)!

3

DL de 1/ (1-x)

1 + x + x^2 + ..... + x^n

4

DL de arctan (x)

x - x^3/3 + x^5/5 + ... + (-1)^n x^(2n+1) / (2n+1)

5

Tan x

1+x^3/3 +2/15 x^5 + 17/315 x^7

6

th x

1 - x^3/3 + 2/15 x^5 - 17/315 x^7