Αριθμοί - die Zahlen Flashcards Preview

deutsch 1 > Αριθμοί - die Zahlen > Flashcards

Flashcards in Αριθμοί - die Zahlen Deck (31):
1

1

eins

2

2

zwei

3

3

drei

4

4

vier

5

5

fünf

6

6

sechs

7

7

sieben

8

8

acht

9

9

neun

10

10

zehn

11

11

elf

12

12

zwölf

13

13

dreizehn

14

14

vierzehn

15

15

fünfzehn

16

16

sechzehn

17

17

siebzehn

18

18

achtzehn

19

19

neunzehn

20

20

zwanzig

21

30

dreißig

22

40

vierzig

23

50

fünfzig

24

60

sechzig

25

70

siebzig

26

80

achtzig

27

90

neunzig

28

100

hundert

29

1000

tausend

30

2000

zweitausend

31

2015

zweitausendfünfzehn