Discussieregels Flashcards Preview

Argumentatie > Discussieregels > Flashcards

Flashcards in Discussieregels Deck (10):
1

Vrijheidsregel

Je mag elkaar niet beletten standpunten of twijfel naar voren te brengen

2

Verdediginsplicht-regel

Wie een standpunt inneemt, moet het desgevraagd verdedigen

3

standpuntregel

een aanval op een standpunt moet ook echt op dat standpunt slaan, niet op iets anders

4

relevantieregel

een standpunt moet je verdedigen met echte argumentatie die slaat op het standpunt

5

verzwegen-argumentregel

je moet de tegenstander en jezelf de juiste verzwegen argumenten toedichten

6

uitgangspuntregel

Je mag niet ten onrechte stellen/ontkennen dat iets (g)een gemeenschappelijk uitgangspunt is.

7

Geldigheidsregel

Je mag in je argumentatie alleen van logische geldige redeneringen gebruikmaken (expliciet of impliciet)

8

Argumentatieschemaregel

Een niet door een formeelgeldige redenering bewezen standpunt mag niet als afdoende verdedigd worden beschouwd als de verdediging niet plaatsvindt door middel van een geschikt argumentatieschema dat correct is toegepast

9

Afsluitingsregel

Bij een afdoende verdediging moet de antagonist zijn twijfel opgeven, bij een mislukte verdediging de protagonist zijn standpunt

10

Taalgebruiksregel

De discussianten mogen geen formuleren gebruiken die onvoldoende duidelijk of verwarrend dubbelzinnig zijn en ze mogen de formuleringen van de tegenpartij niet opzettelijk verkeerd interpreteren