Disease Of Ear, Nose And Pharynx Flashcards Preview

Small Animal Internal Medicine > Disease Of Ear, Nose And Pharynx > Flashcards

Flashcards in Disease Of Ear, Nose And Pharynx Deck (115):
1

بخش های مختلف گوش خارجی از خارج به داخل

pinna
auricular cartilage
ventral canal
annular cartilage
horizontal canal
outer side of tympanic membrane

2

بخش های مختلف گوش میانی از خارج به داخل

inner side of tympanic membrane
tympanic bula
auditory ossicles
eustachian tube

3

بخش های مختلف گوش داخلی از خارج به داخل

لابیرنت غشایی که اجزای ان متشکل از موارد زیر است
مجاری نیم دایره
مجاری حلزونی

4

میزان ضمائم پوستی در کدام بخش از گوش خارجی بیشتر است

کانال عمودی

5

کدام ایمونوگلوبیلون ها در سرومن گوش وجوددارند

igg
igm
iga

6

از لحاظ ساختاری پرده سماخ چند بخش است

دو بخش
بخش سست که در مجاورت دسته ی استخوان چکشی است
بخش سفت که بخش پایینی پرده صماخ است

7

پرده صماخ در نمای اتوسکوپیک به چه شکل دیده می شود

یک پرده مقعر و شفاف

8

قبل از انجام معاینات بالینی با اتوسکوپ نیاز است چه اقدامی صورت گیرد

شستشوی گوش به وسیله فلاشینگ

9

اگر در موارد اوتیت میانی کدورت و پرخونیپرده صماخ دیده شود چه باید کرد

انجام پاراسنتز از محتویات پشت پرده صماخ

10

بهترین حالت گماری برای رادیوگراف گوش چیست

ventrpdorsal
با دهان باز

11

علایم بالینی کلی مربوط به اوتیت گوش خارجی

تکان دادن سر
خاراندن سر و گوش
گوش درد
سرخی گوش
ترشحات گوش
تنگی مجرا
لاله ی گوش مبتلا افتاده
کج نگه داشتن سر
گاها هماتوم لاله گوش

12

علایم بالینی کلی مربوط به اوتیت گوش میانی

گوش درد به خصوص با لمس پایه گوش
بی حالی
تکان دادن سر
کج کردن سر
دست زدن به گوش مبتلا
بی اشتهایی
درد در هنگام باز کردن دهان و عدم تمایل به جویدن
در موارد شدید تورم غدد لنفاوی تحت فکی
گاها علایم عصبی مثل فلجی ناقص، یا کامل عصب زوج هفتم یا سندرم هورنر که علایمی چون شلی عضلات صورت، اویزان بودن بزاق از دهان، کاهش توانایی پلک زدن و بیرون زدگی پلک سوم را ایجاد می کند

13

علایم سندرم هورنر

تنگی مردمک
افتادگی پلک
تورفتگی کره چشم

14

علایم بالینی کلی مربوط به اوتیت گوش داخلی

عدم تعادل ناشی از اسیب به سامانه دهلیزی محیطی که علایم ان شامل
تلوتلوخوردن حیوان به سمت گوش مبتلا
کج کردن سر
استفراغ
نیستاگموس افقی یا عمودی
چرخیدن یا افتادن به سمت گوش مبتلاا
لوچی در طرف گوش مبتلا

15

بدنبال رخداد اوتیت خارجی چه اتفاقاتی در گوش می افتد

التهاب مجرای گوش
بزرگ شدن تدریجی غدد اپوکرین ترشح کننده سرومن
افزایش تولید موم
در ادامه فیروزه شدن اپیدرم و درم پوست
تنگ شدن مجرای خارجی
در نهایت کلسیفیه شدن غضروف گوش

16

کدام نژادهایسگ بیشتر مستعد ابتلا به اوتیت خارجی اند

سگ های با گوشاویزان مثل باست هوند
سگ های با گوش های پر مو مثل تریر
نژاد شارپی به خاطرتنگی مجرای گوش

17

متداول ترین علل اصلی اوتیت خارجی

الرژی مثل اتوپی و حساسیت غذایی
اختلال در کراتین سازی ناشی از کم کاری تیروئید یا برهم خوردن تعادل هورمون های جنسی
جرب گوش به خصوص اتودکتس ساینوتیس
درماتوفیت ها
اجسام خارجی مثل شن، مو و غیره

18

شایع ترین علت باکتریای اوتیت خارجی

استاف اینترمدیوس

19

شایع ترین علت باکتریایی اوتیت میانی

سودومونا

20

از لحاظ بالینی اوتیت خارجی چند نوع است و وجه تفریق انها چیست

دو نوع
عفونی
التهابی
در اوتیت عفونی محتویات گوشبه صورت چرکی و بدبو است اما در اوتیت التهابی اینگونه نیست

21

در صورت مزمن شدن اوتیت خارجی چه اتفاقی ممکن است بیفتد

پارگی پرده صماخ >>> اوتیت میانی

22

روش های تشخیصی اوتیت خارجی

تهیه تراشه پوستی از لله گوش برای بررسی انگل
تهیه بیوپسی برای تشخیص بیماری خود ایمن، سرطان و غیره
کشت اگزودا گوش و بررسی میکروسکوپی ان ((بهترین و مهمترین روش))1

23

برای بررسی حضور گلبول های سفید در اگزودای گوش از چه رنگ امیزی استفاده می شود و وجود گلبول سفید نشان دهنده چیست

رنگ امیزی رایت تغییر یافته
به معنی عفونت فعال است

24

برای کشت اگزودای گوش کدام گوش را باید بررسی کنیم

هر دو گوش

25

اصول کلی درمان اوتیت خارجی

تمیز کردن، تخلیه و خشک کردن مجرای گوش
حذف علت اولیه اوتیت
کنترل علل ثانویه و تشدید کنده اوتیت
استفاده از ترکیبات موضعی و سیستمیک

26

در رابطه با تمیز کردن و تخلیه و خشک کردن گوش اگر نتوانیم از سلامت پرده صماخ اطمینان حاصل کنیم چه باید بکنیم

باید از محلول نرمال سالین، اب یا بتادین خیلی رقیق استفاده کنیم

27

قبل از استفاده از داروهای موضعی در موارد اوتیت خارجی چه اقدامی باید حتما انجام گیرد

حتما باید سلامت پرده صماخ و وجود یا عدم وجود اوتیت میانی بررسی شود

28

قوی ترین ترکیبات موضعی کورتونی در اوتیت خارجی به تزتیب اهمیت و قدرت

بتامتازون والرات
فلوسینولون استونید
تریامسینولون
دگزامتازون
هیدروکورتیزون

29

بهترین ترکیبات موضعی انتی بیوتیکی در اوتیت خارجی

انروفلوکساسین
توبرامایسین
تجویز موضعی امپول تیکار سیلین
نئومایسین
جنتامایسین
پلی میکسین

30

مهمترین ترکیبات سیستمیکی که باید در اوتیت خارجی بهره برد کدام دسته ترکیبات هستند

انتی بیوتیک
ضدقارچ
کورتون

31

مهمترین انتی بیوتیک ها برای تجویز سیستمیک در اوتیت خارجی

تری متوپریم سولفانامید
سفالکسین با دوز 25 مگ پر ک هر 8 ساعت
انروفلوکساسین با دوز 2.5 مگ پر ک هر 8 ساعت
کلیندامایسین با دوز 10 مگ پر ک هر 12 ساعت

32

مهمترین ضدقارچ برای تجویز سیستمیک در اوتیت خارجی

کتوکونازول با دوز 5 تا 10 مگ پر ک هر 12 ساعت

33

اگر اوتیت خارجی از نوع الرژیک باشد، بهترین کورتون سیستمیک کدام است

پردنیزولون با دوز 0.3 مگ پر ک هر 12 ساعت

34

از مهمترین علل عود مجدد اوتیت خارجی

اوتیت میانی

35

مهمترین دلیل بروزاوتیت میانی

اوتیت خارجی مزمن
عفونت های حلق و حنجره یا بخش فوقانی تنفس
پولیپ حلق و بینی
فلاشینگ شدید گوش به هنگام شستشو
مسافرت با هواپیما و افزایش فشار بر گوش
استفاده از ترکیبات بیهوشی استنشاقی

36

در موارد اوتیت میانی و معاینه با اتوسکوپ چه چیزی قابل مشاهده است

پرده صماخ کدر، خاکستری و متورم است

37

دو روش مهم تشخیص اوتیت میانی

تهیه گسترش و مشاهده میکروسکوپی اگزودا (به همان صورتی که در اوتیت خارجی انجام می شد)1
میرینگوتومی

38

نحوه انجام میرینگوتومی چگونه است

با هدایت اتوسکوپ سوند مخصوص نوک تیز از مجرای گوش خارجی عبور داده می شود و پس از رسیدن به پرده صماخ دو سوراخ در موقعیت ساعت 4 و 8 روی پرده ایجاد می شود سپس سوند نمونه گیری از محل تعیین شده به حفره صماخی می رود و ترشحات را جمع می کند

39

درمان اوتیت میانی

همان درمان اوتیت خارجی

40

دو علت مهم اوتیت داخلی

پیشرفت اوتیت میانی
تومور گوش میانی

41

اگر سامانه عصبی دهلیزی هر دو گوش اسیب ببیند کدام علانت اوتیت داخلی دیده نمی شود

کج کردن سر

42

کدام عامل در درمان اوتیت داخلی بسیار تعیین کننده است

رفع علت اولیه

43

در صورت عدم درمان به موقع اوتیت داخلی چه رخ می دهد

عفونت به ساقه مغز گسترش می یابد

44

در چه شرایطی درمان اوتیت میانی و داخلی نامیدکننده است

تنگ شدن بیش از حد مجرای گوش
تمیز نشدن حفره صماخی
رخداد استئومیلیت

45

نحوه تشخیص تفریقی اسیب به سامانه دهلیزی مرکزی از اسیب به گوش داخلی که سامانه دهلیزی محیطی را در بر دارد

اگر حیوان به صورت همزمان هم سر را کج کند و هم نشانه های پارزی یا فقدان حس عمقی را داشته باشد اسی به سامانه مرکزی وارد شده استتت

46

مهمترین انتی سپتیک های سمی برای گوش

کلرهگزیدین
ید
بنزالکونیوم کلرید
اتانول
ستریماید

47

مهمترین مدر های سمی رای گوش

فروزماید
بومتادین
اتاکرینیک اسید

48

تفاوت سینوس ها در سگ ها و گربها

در سگ ها در هر طرف صورت سه سینوس پیشانی مجزا وجود دارد اما در گربه در هر طرف فقط یک سینوس وجود دارد
البته در برخی سگهای براکی سفال ممکن است برخی از این سینوس ها کوچک باشند یا اصلا نباشند

49

محل قرار گیری و پوزیشن سینوس فک بالا

زیر حدقه چشم
در سطح دندان پیش اسیا 4 و اسیای 1

50

از مهمترین بیماری های بینی که سبب بروز بیماری سیستمیک می شود

اسپرژیلوس

51

مهمترین علایم بالینی بیماری های بینی

ترشحات بینی به صورت یک یا دو طرفه
عطسه
خونریزی از بینی
خرناس

52

در هنگام بیماری های ینی مهمترین سوالاتی که از صاحب حیوان می شوند چه هستند

اشتهای حیوان
نوشیدن اب توسط حیوان
میزان فعالیت
میزان تحمل ورزش
تغییر عادات زندگی

53

یکی از مهمترین بیماری های شایع و مهم بینی در گربه

رنیت ویروسی

54

مهمترین علل ایجاد کننده رنیت ویروسی در گربه و سگ به ترتیب

در گربه
هرپس ویروس
کلسی ویروس
در سگ
دیستمپر

55

رنیت حاد باکتریایی معمولا متعاقب چه بیماری هایی ممکن است رخ دهد

یک بیماری سیستمیک
مشکلات ریشه های دندان
جسم خارجی در بینی

56

علایم بالینی اختصاصی رنیت باکتریایی

ترشحات چرکی موکوسی
گاها بسته شدن سوراخ های بینی
خونریزی در موارد اسیب به توربینت ها در اثر عطسه شدید

57

اصول درمان رنیت باکتریایی

انتی بوتیک
تمیز کردن سوراخ های بینی
ضد احتقان بینی
بهبود تغذیه

58

مکانیسم ایجاد رنیت مزمن هایپرپلاستیک

عفونت تنفسی طولانی مدت >>> وقوع هایپرپلازی و هایپرتروفی در مجاری هوایی توربینت ها و مسدود کردن انها >>> تولید بیش از حد موکوس توسط مخاط هایپرپلاستیک >> تشدید التهاب به دلیل عدم امکان درناژ

59

اگر گربه ها به مدت طولانی دچار رنیت باکتریایی بود به کدام بیماری ها باید شک کرد

ویروس لوسمی گربه
ویروس نقص ایمنی گربه ها

60

کدام نژاد های سگ به رنیت مزمن هایپرپلاستیک مستعد تر اند

داشهوند
ویپت

61

از دیگر علل رخداد رنیت مزمن هایپرپلاستیک

مشکلات دندانی مثل ابسه یا فیستول دهانی بینی
شکاف کام
دیسفاژی حلقی
اشالازی اسفنگتر بالایی مری
نقص ایمنی
عدم کارایی مژک های مجاری تنفسی

62

یکی از مهمترین نشانه های بالینی رنیت مزمن هایپرپلاستیک

ترشحات چرکی موکوسی مزمن دو طرفه

63

دو روش تشخیصی اصلی در مورد رنیت مزمن هایپرپلاستیک

رادیوگرافی : افزایش اپیسیته حفره بینی
راینوسکوپی برای رد دیگر علل مثل جسم خارجی، قارچ و تومور

64

درمان رنیت مزمن هایپرپلاستیک

انتی بیوتیک برای مدت 4 تا 6 هفته
موکولیتیک ها مثل برم هگزین
بخور
جراحی

65

اشکال دارویی برم هگزین

شربت 4 مگ پر 5 مل
امپول 4 مگ پر 5 مل
قرص 8 مگ

66

دوز دارویبرم هگزین در حیوانات کوچک

میزان نصف قرص یا 5 مل شربت هر 12 ساعت

67

مهمترین قارچ های مسبب رنیت قارچی

اسپرژیلوس به خصوص در سگ
کریپتوکوکوس در گربه

68

رنیت قارچی بیشتر در کدام نژادهای سگ دیده می شود

نژدهای پوزه دراز مثل
گلدن رتریور
جرمن شپرد
کالی
لابرادور رتریور

69

علایم بالینی رنیت قارچی

ترشحات موکوسی یا مکوسی چرکی یک یا دو طرفه
گاها خونریزی ناگهانی بینی
معمولا جریان هوا و نفس کشیدن طبیعی است
دپیگمنتاسیون و زخم سوراخ بینی
گاها درد در ناحیه صورت

70

سه روش تشخیصی اصلی برای رنیت قارچی

سرولوژی (البته در کنار علایم بالینی قاب اعتماد)1
رادیوگرافی
راینوسکوپی

71

در رادیوگرافی حیوان مبتلا به رنیت قارچی چه شواهدی قابل مشاهده است

افزایش رادیولوسنتیسیته درناحیه بینی
تخریب توربینت ها
درگیری حفره های بینی به ویژه در ناحیه جلویی یا رسترال

72

درمان رنیت قارچی

کتوکونازول
ایتراکونازول
انیل کونازول

73

در تشخیص رنیت قارچی چه مدرکی بسیار کمک کننده است

حضور ائوزینوفیل ها در سیتولوژی یا بیوپسی بینی

74

پولیپ ها چه هستند
در کدام نواحی بدن دیده می شوند
در کدام حیوانات شایع تر اند

بافت های التهابی هستند
در مجرای استاش و گاهی حتی داخل گوش میانی و گوش خارجیرخ می دهند
در گربهای جوان شایع تر اند

75

علایم بالینی پولیپ بینی و حلق

علایم اصلی شامل تنفس صدادار و خرناس و تنگی نفس در هنگام دم
دیگر علایم شامل ترشحات سروزییا چرکی از بینی
در صورت حضور در گوش میانی علایم دهلیزی و سندرم هورنر هم ممکن است دیده شود

76

تشخیص قطعی پولیپ چگونه حاصل می شود

برداشت توده به روش جراحی و ارزیابی بافت شناختی ان

77

اگر حیوان با سابقه عطسه های ناگهانی شدید و مکرر و گاها خونریزی مراجعه کند به چه مواردی باید شک کرد

تومور

78

درمان جسم خارجی در بینی

خارج کردن جسم با پنس یا روش فلاشینگ
در غیر این صورت راینوتومی

79

مهمترین علل خونریزی های مکرر و راجعه در حیوانات

رنیت اولسراتیو
رنیت قارچی
تومور

80

در کدام بیماری های سیستمیک احتمال خون ریزی بینی وجود دارد

سندرم افزایش وسکوزیته
لشمانیوز
امیلوئیدوز
هایپرتانسیون

81

چرا در صورتیکه خونریزی از بینی در کمتر از 48 ساعت گذشته رخ داده برای انجام رادیوگرافی و راینوسکوپی باید مدت 48 ساعت صبر کرد

زیرا لخته های خون می توانند مانع تشخیص صحیح شوند

82

درمان خونریزی بینی

در 48 ساعت اول تلاش برای متوقف کردن خونریزی به کمک داروهای زیر
فنوباربیتال بادوز 2 مگ پر ک
قطره بینی ادرنالین 0.1 ردصد در سگ ها روزی سه قطره در گربه ها یک قطره
گذاشتن تامپون داخل بینی

83

افزایش مقدار مصرفادرنالین چه عواقبی در پی دارد

انقباض شدید عروق مغزی و گاها مرگ

84

اعمال ادرنالین

گشاد کننده برونش با تاثیر بر گیرنده های بتا ادرنرژیک
قبض عروق با تاثیر بر گیرنده های الفا ادرنرژیک

85

اشکال دارویی ادرنالین

قطره 1 درصد
امپول 1 مگ پر یک مل

86

دوز مصرفی ادرنالین در دام کوچک

ایست قلبی : 10 تا 20 میکروگرم پر ک وریدی
شوک انافیلاکتیک : 2.5 تا 5 میکروگرم پر ک وریدی

87

شایع ترین تومورهای بینی در سگ و گربه

سگ : ادنوکارسینوم
گربه : لنفوم

88

نشانه های بالینی وجود تومورهای بینی

عبور اندک هوا از منخرین
تنگی نفس شدید و گاها تنفس دهانی
ترشحات موکوسی یا چرکی به صورت یک یا دو طرفه
سابقه خونریزی شدید از بینی به دنبال عطسه های شدید
درد و بدشکلی صورت در مورد راهیابی تومور به سینوس پیشانی

89

دو روش تشخیصی مهم برای تشخیص تومور

رادیوگرافی
راینوسکوپی

90

علایمی که در موارد وجود تومور در عکس رادیوگرافی دیده می شود

تخریب توربینت ها
تخریب استخوان ومر
افزایش کدورت به خاطر اپیسیته ی بافت نرم
انحرا تیغه بینی

91

درمان تومور بینی

برداشت جراحح

92

کدام تومور مقاربتی می تواند علایمی هم در بینی داشته باشد

tvt
transmissible venereal tumor

93

درمان چویس تی وی تی

وینکریستین

94

شکل دارویی وینکریستین

ویال 10 مگ

95

دوزاژ وینکریستین

تومور : 0.025 تا 0.05 مگ پر ک وریدی هفته ای یکبار تا 6 هفته
ترومبوسیتوپنی : 0.02 مگ پر ک وریدی هفته ای یکبار تا 4 هفته

96

قسمت های مختلف حلق

نازوفارینکس : در بخش بالایی کام نرم
اوروفارینکس : در مرزریشه زبان و اپیگلوت
لارنگوفارینکس : در جلوی حنجره و عقب اپیگلوت

97

محل قرار گیری لوزه ها یا همان تانسیل اه و بزرگترین لوزه در سگ

در انتهای دهان درون حلق
بزرگترین لوزه : لوزه کامی

98

حنجره چند غضروف دارد

سه غضروف منفرد به نام های :
اپی گلوت، کریکوئید و تیروئد
یک غضروف مزدوج به نام :
اروتنوئید

99

گربه ها کدام غضروف را در ناحیه حنجره نسبت به سگ ها ندارند

غضروف بین اروتنوئیدی

100

در هنگام اخذ تاریخچه در حیوان مبتلا به مشکلات حلقی چه سوالاتیباید پرسیده شود

وضعیت اشتها
نوشیدن اب
میزان فعلیت
تغییر عادات اخیر
معاینه بالینی کامل

101

دو نشانه بالینی انسداد مسیر اوروفارینکس یا نازوفارینکس

تنگی نفس
در موارد شدید اختلال در بلع
دم با زور شدید و فین های شدید که در گربه ها باید ان را از صدای ویز مربوط به گرفتگی بینی تشخیص دهیم

102

علایم بالینی دیسفاژِ

اوغ زدن
بلع مکرر و پیاپی یک لقمه
غذا را می خورد اما همراه با موکوس برمی گرداند

103

اگر غذا یا مایعات به نازوفارینکس بروند چه رخ می دهد

ایجاد خرناس و عطسه

104

اگر غذا وارد لارنگوفارینکس شود چه رخ می دهد

سرفه شدید

105

بهترین روش های تشخیصی در موارد بیماری های حلق

رادیوگرافی
فارینگوسکوپی
فلوروسکوپی
الکترومایوگرافی

106

اصلی ترین نشانه بالینی پولیپ حلق و درمان ان

تنگی نفس در هنگام دم و عدم توانایی در قورت دادن غذا
برداشت جراحی پولیپ

107

شایع ترین پولیپ در گربه در کدام ناحیه است و از کجا منشا می گیرد

ناحیه نازوفارینکس
از گوش میانی منشا می گیرد و از طریق استاش به نازوفارینکس می رسد

108

فلجی حنجره از لحاظ اناتومیکی چه زمانی رخ می دهد

زمانی که غضروف اروتنوئید در هنگام دم باز نشود و منجر به تنگ شدن مجرای گلوت می شود

109

از مهمترین علل رخداد فلجی حنجره

اسیب به عصب راجعه حنجره در اثر ضربه
بیماری هایی که ارتشاح سلول های خونی را به همراه داشته باشند
توده ها و دستکاری جراحی انها

110

علایم بالینی فلجی حنجره

تنفس دماغی با زور
عدم تحمل ورزش
سرفه
اوغ زدن
تغییر صدا
حیوان به دنبال استرس و هیجان دچار دیسترس تنفسی می شود

111

بهترین روش تشخیص فلجی حنجره

لارنگوسکوپی

112

درمان فلجی حنجره

در ابتدا استفاده ازکورتون کوتاه اثر برای رفع ادم شدید
جراحی

113

شایع ترین تومور های حنجره در سگ و گربه

در سگ : رابدومیوما و تومور بدخیم اپیتلیومی
در گربه : لنفوسارکوم و اس سی سی

114

شایع ترین علل لارنژِت

علل عفونی از جمله
تراکئوبرونشیت عفونی سگ ها (کنل کاف)1
کلسی ویروس و هرپس ویروس در گربه ها
قرار دادن لوله داخل نایی
گزش حشرات
جسم خارجی
گازگرفتگی

115

درمان لارنژِت

تجویز کوتاه مدت کورتون
معمولا خود بخود بهبود می یابد