Djurförsök - Regelverk och etisk prövning Flashcards Preview

Statistik > Djurförsök - Regelverk och etisk prövning > Flashcards

Flashcards in Djurförsök - Regelverk och etisk prövning Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad säger djurskyddslagen?

- minst 5 saker

- Djur ska skyddas från onödigt lidande

- Djur ska behandlas väl 

- Djur som används i vetenskapligt syfta, undervisning, sjukdomsdiagnostik eller läkemedelsutveckling ska inte betraktas som utsatta för onödigt lidande om försöket har behandlats och godkänts

- Djur får inte användas i vetenskapligt syfte om det inte har godkänts av nämnden. 

- Om man misstänkeratt djuret kommer uppleva lidande ska denne ges smärtlindrande eller lugnande medel. 

 

2

Vad säger bland annat reglerna om djurhållning?

Att man ska försöka hålla miljön så konstant som möjligt.

- Undvik exponering för allergener

- För att man ska kunna ha djur och använda dessa behövs:

tillståndshavare: rektorn

Föreståndare: forskningsledare

Ansvarig veterinär

En korrekt anläggning

Avel

Innesluten användning --> ska ej kunna rymma. 

utbildning

- Länsstyrelsen kntrollerar detta. 

3

När kan man studera djur utan ett etiskt tillstånd?

När de studeras i sin naturliga miljö utan interventioner. 

4

Hur är en djurförsöksetisk nämnd uppbyggd och vad gör den? 

Ger etiska tillstånd vid djurförsök. 

- Diskuterar bland annat samhällsnyttan vs djurens insats.

- >50 % krävs för godkännande. Domaren har utslagsrätten. 

- Ovanligt att man får avslag. 

I sverige finns 6 st nämnder med 12 ledamöter:

- 6 forskare/tekniker

- 6 lekmän (max 2 djurrättsaktivister)

- 1 ordförande (lagfaren)

- 1 viceordförande (lagfaren) 

 

5

Hur länge räcker ett djurförsöksetiskt tilstånd?

Max 5 år. 

6

Vad står de tre R:en för djurförsökssammanhang?

Replacement: Finns det någon modell som fungerar lika bra eller bättre, utan djur?

Refinement: Genomför metoden på ett sådant sätt så att djuren lider så lite som möjligt

Reduction: Gör så få försök som möjligt. 

7

Vilket utbildningskrav krävs för vistelse i djurhus? 

Kompetenskraf innefattar teori (NCLASET) och praktik

- Finns även administrativa krav, såsom import/export, avel, journalföring och återanvändning. 

8

Vad krävs för användning av djur i vetenskapssyfte?

Att detta godkänns av en djurförsöksetisk nämnd (djurskyddslagen reglerar detta)

9

Vad krävs innan ett ryggradsdjur används?

Bedövning om det kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande

10

Vilka ansvarar för regler/föreskrifter angående djurförsök?

Vad reglerar reglerna?

Jordbruksverket, reglerar: 

- Anläggning

- Användning (tillståndshavare, föreståndare, veterinär)

- Avel

- Destinationsuppfödning

- Innesluten användning

- Utbildning 

11

Var kan man överklaga avslag angående djurförsök?

Hos centrala djurförsöksetiska nämnden

12

När får djur användas för vetenskapliga syften?

Endast då djurföröksetiska nämnden givit tillstånd

13