EDEBEX Flashcards Preview

NDLS EF > EDEBEX > Flashcards

Flashcards in EDEBEX Deck (17):
1

à la vitesse de l'éclair

razendsnel

2

similaire, le même

eenzelfde

3

transféré

overgedragen

4

transfert d'argent

overdragen van geld

5

être informé de

ingelicht worden over

6

la créance

de vordering

7

créancier

de schuldeiser

8

intenter une procédure de réglement de litiges

geschillenprocedure leiden

9

se contenter de , suffire

volstaan

10

cela devrait suffire

dat zou moeten volstaan

11

multiples, nombreuses

talrijk

12

renégociation

heronderhandelen

13

contester

betwisten

14

un entretien sans "condition"

een vrijblijvend onderhoud

15

investissement

beleggigen

16

dans quelle mesure / jusqu'à quel point

in hoeverre

17

un montant s'élevant à

een bedrag ten belope van